Leefstijl coaching nodig om ouderen langer aan het werk te houden?

Nu mensen steeds langer moeten werken, neemt het aantal mensen met cardiometabole ziektes, zoals hart- en vaataandoeningen, diabetes en chronische hypertensie toe. Deze ziektes zijn belangrijke oorzaken van ziekteverzuim, maar dat blijkt niet voor iedereen te gelden. Factoren die meespelen bij het wel of niet uitvallen zijn nog nauwelijks bekend. Dat is jammer, want door middel van leefstijl coaching zou de fysiotherapeut hier iets voor de patiënt kunnen betekenen. Eerdere onderzoeken wijzen uit dat er een associatie is met roken, alcoholgebruik, fysieke inactiviteit, een hoog BMI en psychosociale factoren op het werk. Er zijn echter nog weinig studies die deze verbanden hebben aangetoond bij mensen met cardiometabole aandoeningen. In dit onderzoek trachten de onderzoekers aan te tonen in hoeverre non-cardiometabole comorbiditeiten, psychische onrust, gezondheidsgedrag en werk-karakteristieken geassocieerd zijn met het risico op vroegtijdig uitvallen bij mensen met hartklachten, CVA, diabetes of chronische hypertensie.

Methode

De gegevens van de deelnemers in deze prospectieve cohortstudie werden verzameld uit data van een ander groot langlopend onderzoek en uit verschillende registers die het gebruik van medicatie, pensioensleeftijd en reden en gezondheidsfactoren bijhouden. Ook werden gegevens verzameld over de omstandigheden waaronder het werk plaats vond en hoe veel en vaak mensen werkten. Om de psychosociale factoren vast te stellen op het werk, gebruikten de onderzoekers een vragenlijst. De deelnemers werden gedurende 7 jaar gevolgd.

Resultaten

Gegevens van 4798 mensen met een of meerdere cardiometabole aandoeningen en 9716 gezonde mensen werden verzameld. 1282 mensen hadden een cerebrovasculaire aandoening, 1037 diabetes en 2479 hypertensie. Mensen met een hart- of cerebrovasculaire aandoening hadden een 3x grotere kans om vervroegd met pensioen te gaan vanwege hun aandoening. Mensen met diabetes 2x zo groot en mensen met chronische hypertensie 1,5x, vergeleken met de mensen in de controlegroep.
Bij diabetes en hypertensie was obesitas de grootste risicofactor en bij hart- of cerebrovasculaire ziekte was het psychische stress.
Werknemers met hart- of cerebrovasculaire aandoeningen hadden de hoogste prevalentie van psychische stress en dit was de meest significante voorspeller van een vroegtijdig pensioen. Werkgerelateerde zaken, zoals ploegendienst of type contract, speelden een verwaarloosbare rol. Ook de psychosociale rol van de werkomgeving was relatief klein, hoewel de verhouding tussen inspanning en beloning wel als een belangrijke factor werd gezien. Bij mensen met hart- en cerebrovasculaire aandoeningen waren psychische comorbiditeiten een belangrijke factor.

TIP:  Voorbij de relaxatierespons: Intentioneel systemische mindfulness

Opmerkingen samenvatter

Over het algemeen speelden gezondheidsgedrag en werkgerelateerde factoren een grotere rol bij mensen met diabetes en chronische hypertensie dan bij mensen met hart- of cerebrovasculaire aandoeningen. Dit zijn factoren die beïnvloedbaar zijn en in het behoud van mensen op de werkvloer en het terugdringen van ziekteverzuim, zouden hier specifieke interventies op gericht kunnen worden. Fysiotherapeuten kunnen al coachend in de zijlijn mogelijk iets voor deze patiënten betekenen.

Ervasti, J., Kivimäki, M., Pentti, J., Salo, P., Oksanen, T., Vahtera, J., Virtanen, M. (2016) .Health- and work-related predictors of work disability among employees with a cardiometabolic disease — A cohort study. J Psychosom Res. Mar;82:41-7.

Marjolein Streur

Marjolein Streur

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 7 juni 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb