Heeft vroege acceptatie van pijn invloed op uitkomsten behandeling?

Vrouw die haar pijn goed weet te accepteren en in de tuin aan het werk is.

Pijnacceptatie speelt een grote rol bij het ervaren van chronische pijn. Hoe groter de acceptatie, hoe minder groot de ervaren intensiteit van de pijn. Door vroeg in de behandeling aan de slag te gaan met pijnacceptatie, zijn de uitkomsten aan het eind van de behandelperiode significant beter. Maar klinische relevantie wordt niet bij alle mensen bereikt. Dat blijkt uit een studie onder 69 mensen met chronische pijn.

Bij het ontwikkelen van chronische pijn, is pijnacceptatie een belangrijke factor. Pijnacceptatie is de mate waarin iemand bereid is om te leven met de pijn of besluit door te gaan met het leven ondanks de pijn. Uit onderzoeken blijkt dat acceptatie van de pijn uiteindelijk leidt tot minder pijnklachten. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) kan een rol spelen bij het leren accepteren van de pijn. Bij deze vorm van therapie is het doel om de psychologische flexibiliteit te vergroten en psychologische inflexibiliteit te verkleinen. Psychologische flexibiliteit wordt gedefinieerd als de capaciteit om in bewust en open contact te zijn met iemands eigen gedachten en gevoelens en om zich te gedragen volgens de eigen waarden en doelen. Psychologische flexibiliteit bestaat uit 6 belangrijke componenten:  acceptatie, defusie, zelf, hier en nu, waarden en toegewijd handelen.

Centraal voor het omgaan met chronische pijn is psychologische flexibiliteit. Hierbij komt ook de betrokkenheid in activiteiten kijken, die mensen waardevol vinden om uit te voeren, zelfs in de aanwezigheid van pijn. Daarnaast speelt ook ‘willingness’ een rol: in hoeverre is iemand bereid om pogingen om de pijn te controleren of te vermijden op te geven. In deze studie kijken de onderzoekers of veranderingen in pijnacceptatie in de eerste week van de behandelfase pijnuitkomsten aan het eind van de behandeling beïnvloeden. Er zijn veel fysiotherapeuten die patiënten met chronische pijn vanuit deze theorie benaderen. De onderzoekers verwachten dat zulke vroege veranderingen in psychologische flexibiliteit voorspellers zijn van de pijnuitkmosten, aangezien vroege veranderingen in variabelen van psychologische inflexibiliteit (catastroferen, depressie, angst) voorspellers blijken te zijn van pijn en beperkingen.

TIP:  Pijn wordt een deel van de identiteit bij chronische pijnpatiënten

Methode

De volgende metingen werden gedaan:

  • Pijnacceptatie, gemeten op de Chronic Pain Acceptance Questionnaire (CPAQ).
  • Pijn, gemeten op een 11-punts numerieke schaal (NRS) en de Pain Perception Scale

Mensen die in een interdisciplinair programma meededen in een Duits ziekenhuis werden gevraagd om mee te doen. Dit waren mensen met chronische, niet kwaadaardige, pijn, die deelnamen aan een behandeling op basis van cognitieve gedragstherapie gedurende 4 weken. Iedere week kregen de mensen een behaneling van 8.00-16.00 uur, van maandag tot en met donderdag. Op vrijdag duurde de sessie tot 13.15 uur. De behandeling bestond uit zowel groepssessies met maximaal 8 personen per groep (4x per week), als individuele sessies (1x per week). Het multidisciplinaire team bestond uit artsen, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en maatschappelijk werkers. De therapie richtte zich vooral op psycho-educatie, het biopsychosociale pijnmodel, ontspanningsoefeningen en het richten van de aandacht op positieve ervaringen.

Resultaten

Er deden 69 mensen mee aan de studie, waarvan 49 vrouwen en een gemiddelde leeftijd van 52,6 jaar. Van deze mensen was 36% gediagnosticeerd met depressie en 51% voldeed aan de criteria voor minstens 1 comorbide psychiatrische aandoening.
Voorafgaand aan de studie waren er significante correlaties tussen pijnintensiteit, affectieve pijnperceptie en sensorische pijnperceptie. Er was een negatieve correlatie tussen pijnintensiteit en pijnacceptatie, evenals tussen affectieve pijnperceptie en pijnacceptatie.
Na afloop van de behandeling waren pijnintensiteit (grote effectsize), affectieve pijnperceptie (medium effectsize) en sensorische pijnperceptie (kleine effect size) allemaal significant verbeterd. Vroege veranderingen in pijnacceptatie waren geassocieerd met gunstiger pijnuitkomsten op alle drie de componenten.
Klinische relevante verandering op de NRS is een score van 2 punten. Bij analyse hoeveel mensen klinisch relevante resultaten hadden bereikt, bleek dit bij 45% van de mensen het geval te zijn. Dit is een te kleine hoeveelheid mensen om significant te zijn.

TIP:  Acceptatie van chronische pijn is door fysiotherapeuten te verbeteren

Conclusie en opmerkingen

De auteurs concluderen dat vroege pijnacceptatie leidt tot betere uitkomsten in pijn na 4 weken en dat deze resultaten wel significant zijn, maar niet klinisch relevant. De auteurs suggereren dat de pijnintensiteit verandert door vroege veranderingen in pijnacceptaties, maar niet door veranderingen in acceptatie gedurende de studieperiode. Mogelijk zijn er in de latere fase van behandeling andere voorspellers voor de uitkomsten. De auteurs speculeren dat er in de vroege fase van behandeling misschien ook andere factoren meespelen die de pijnacceptatie beïnvloeden, zoals verbondenheid met de therapie of hoop.

Bron

Probst, T., Jank, R., Dreyer, N., Seel, S., Wagner, R., Hanshans, K., Reyersbach, R., Mühlberger, A., Lahmann, C., Pieh, C.(2019). Early Changes in Pain Acceptance Predict Pain Outcomes in Interdisciplinary Treatment for Chronic Pain. J Clin Med. Sep 2;8(9)

Marjolein Streur

Marjolein Streur

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 2 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 18 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 7 januari 2025. Prijs € 1695,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb