Expressief schrijven opvallend waardevol als toevoeging aan fysiotherapie

9-17-Expressief schrijven opvallend waardevol als toevoeging aan fysiotherapie_204688174

Auteurs vanuit verschillende theoretische achtergronden waarderen al jaren de gunstige waarde van het schrijven. Het biedt mensen de kans eerdere ervaringen te herformuleren en om emoties te verwerken. Een onderzoek heeft ook aangetoond dat mensen die 15-20 minuten per dag schreven over een traumatische gebeurtenis gedurende 3 of 4 dagen zowel psychologische als fysieke voordelen hiermee behaalden, waaronder versterking van immuunfunctie, betere mogelijkheden in coping, grotere mogelijkheid om werk te vinden en een vermindering van ziekteverlof en doktersbezoeken. Bij patiëntengroepen is werden dezelfde voordelen gevonden bij mensen met astma en rheumatoide artritis. Het effect van het schrijven, lijkt emotionele relevante gebeurtenissen opnieuw te verwoorden, waardoor voorheen overweldigende emoties binnen handbereik komen om er over na te denken en te communiceren, waarbij de potentiële negatieve lichamelijke effecten verminderd worden.

Expressief schrijven lijkt voornamelijk nuttig als interventie bij mensen met een fysieke aandoening, aangezien die groep nauwelijks een beroep doet op psychologische hulp en psychische factoren vaak over het hoofd worden gezien. Schrijven kan en goed instrument zijn om mensen te leren copen met hun ziekte. Om deze redenen hebben de auteurs van dit onderzoek een korte schrijfsessie toegevoegd aan een fysiotherapeutische behandeling van mensen met nek- en rugpijn. Patiënten met fibromyalgie en lage rugpijn scoren hoog op alexithymie, wat inhoudt dat ze niet goed zijn in het herkennen van hun gevoelens. Identificatie en regulatie van onderliggende emoties kan een belangrijke stap zijn in het moduleren van de pijn. De hypothese bij dit onderzoek is dat schrijven over ervaringen de capaciteit van de participanten om met life-events om te gaan vergroot en dit terug te zien is in hun fysieke en mentale welzijn.

TIP:  Zelfbehandeling van slaapstoornissen is mogelijk

Methode

Er namen 44 mensen met nek- en rugpijn deel aan dit onderzoek, 12 mannen en 28 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar. Ze hadden gemiddeld 6 jaar klachten. Ze moesten minstens junior high school hebben afgerond en geen psychologische begeleiding krijgen.

Pijn werd gemeten op een VASschaal van 0 tot 10. Houding werd geëvalueerd door een fysiotherapeut, waarbij ieder gewricht een score tussen de 0 en 2 kreeg voor een verandering in houding. Symptomen gedurende de voorgaande week werden gecheckt met de Symptom Check List (SCL-90; Derogatis 1977). Voor het welbevinden werd de The Global Score Index (GSI) gebruikt. Alexithymie werd gemeten met de Twenty-Item Toronto Alexithymia Scale (TAS-20; Bagby 1994), waarop drie subschalen gebruikt worden: moeilijkheden met het identificeren van gevoelens (DIF); moeilijkheden met het beschrijven van gevoelens (DDF), en extern georiënteerd denken (EOT). Deze vragenlijsten werden bij baseline en na de behandelperiode afgenomen. Na 6 maanden werd alleen de VAS voor pijn nogmaals nagevraagd.

Alle patiënten kregen tien fysiotherapie sessies, met een frequentie van één keer per week en een duur van één uur. De helft van de groep kreeg daarna de opdracht 20 minuten lang te schrijven over hun diepste gevoelens en gedachten over de moeilijkste ervaring in hun leven.

Resultaten

Bij baseline waren er geen verschillen tussen de groepen. Na afloop van de behandelingen waren er op alle metingen, behalve de TAS-20 DIF (identificeren van gevoelens) significant betere resultaten in de schrijf-groep dan in de groep die alleen maar fysiotherapie kreeg. De scores op de SCL90 en TAS-20 DDF (beschrijven van gevoelens) waren wel significant, maar dusdanig klein dat deze niet klinisch relevant lijken. Het verschil op de VAS-schaal was daarentegen heel relevant; van een score bij baseline van 8,3 gingen de deelnemers na de 10 weken naar een score van 2,76 en na zes maanden 2,33. In de controlegroep ging dit respectievelijk van 8,11 naar 5,43 naar 6.04.

TIP:  Conflictmanagement binnen een fysiotherapeutische setting

Opmerkingen samenvatter

Deze studie impliceert dat het schrijven over emotionele gebeurtenissen mensen helpt bij het cognitieve en emotionele proces en daarmee de effecten van fysiotherapie versterkt. Een mogelijke verklaring is dat het schrijven mensen een mogelijkheid biedt om in contact te komen met hun gevoelens, zoals te zien is in de reductie van de alexithymie scores. Een andere verklaring is dat het schrijven de capaciteit vergroot om emotioneel belangrijke gebeurtenissen te verwerken, wat ook op de lange termijn goed kan werken. Schrijvende deelnemers bereikten een betere balans dan niet-schrijvende deelnemers, mogelijk door het schrijven over lichaamsperceptie. Ook belangrijk was dat bijna iedereen die benaderd werd ook mee wilde doen moet het onderzoek en dat niemand tijdens het onderzoek uitviel. Het toevoegen van schrijven aan een fysiotherapeutische behandeling lijkt dus makkelijk te implementeren als het direct na een fysiotherapeutische behandeling wordt ingepland.

Bron

Pepe, L., Milani, R., Di Trani, M.Lanna, V., Solano, L. (2014). A more global approach to musculoskeletal pain: expressive writing as an effective adjunct to physiotherapy. Psychol Health Med.;19(6):687-97.

Marjolein Streur

Marjolein Streur

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 15 mei 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 7 juni 2024. Prijs € 495,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 31 mei 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Data 2025 volgen. Prijs € 995,- Bij…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb