Één sessie van de Bent Leg Raise van Mulligan doet de SLR met 7 graden toenemen in een groep met lage rugpijn

De Bent Leg Raise (BLR) techniek van Mulligan heeft tot doel de straight leg raise (SLR) te vergroten van patiënten met lage rugpijn of met uitstralende pijn naar bovenbeen. Daardoor zouden de stoornissen en pijn minder worden. Er is echter geen wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat het mobiliseren van de SLR daadwerkelijk de uitslag doet toenemen en de pijn bij lage rugpijn patiënten verminderd. Fysiotherapeuten evalueren vaak het effect van hun behandeling direct tijdens of na de behandeling. De SLR is hier behulpzaam, vragenlijsten over fysiek functioneren bijvoorbeeld veel minder. In het huidige onderzoek willen de auteurs bekijken wat het onmiddellijke effect is van één interventie van Mulligan’s BLR techniek op pijn en mobiliteit bij patiënten met lage rugpijn.

Methode
Aan dit onderzoek doen 24 patiënten mee met lage rugpijn en/of bovenbeenpijn. Ze mochten meedoen als ze een unilaterale beperking hadden van meer dan 15 graden van de SLR. Patiënten met tekenen van neurologische problematiek (bijvoorbeeld wortelproblematiek) werden uitgesloten. De uitslag van de SLR en de mate van posterior rotatie van het bekken werden gemeten met inclinometers. De heupmobiliteit werd berekend door de bekkenrotatie van de SLR af te trekken. Pijn werd met de VAS vastgelegd. De proefpersonen werden at random aan de BLR of een placebo interventie toegewezen (12 in elke groep). De metingen werden door twee onderzoekers uitgevoerd. Zij wisten niet aan welke groep de proefpersoon was toegewezen. Bij het meten werd de enkel door een enkel-voet orthese in neutrale plantairflexie gehouden. De knie werd in extensie gehouden door een knie brace. Direct voor, na en 24 uur na de interventie werd de mobiliteit van de SLR en het bekken opgetekend. Direct na de voormeting voerde een derde onderzoeker de BLR techniek of de placebo uit:

  • De BLR techniek bestaat uit drie isometrische contracties van de hamstrings. Duur 5 seconden en pijnvrije uitvoering. Deze drie contracties werden in vijf heupposities uitgevoerd, die progressief toename in de mate van heupflexie.
  • De placebo groep kreeg een soort ‘massage’ aan de voet, met de knie in 20 graden flexie.
TIP:  Welke aspecifieke lage rugklachten reageren goed op manipulatie?

Na deze interventies gaven ongeveer evenveel proefpersonen in elke groep aan dat ze meenden in de placebo groep te zitten. Dit is een aanwijzing dat de blindering van de proefpersonen geslaagd is.

Resulaten
De twee groepen bleken in aanvang niet gelijk te zijn in uitslag van SLR en bekkenrotatie daarom werden bij de statistische toetsing deze baseline verschillen verdisconteerd. Daarna bleek dat direct na de BLR interventie er geen statistisch significante toename in mobiliteit is ten opzichte van de placebo groep (het verschil was 3 graden). Na 24 uur was het verschil tussen de placebogroep en de BLR groep 7 graden geworden en was het wel statistisch significant (p=0.025). De pijn was in beide groepen met (slechts) 10% afgenomen, tussen de groepen was er geen statistisch verschil.

Bespreking
Één interventie van de BRL doet de SLR met 7 graden toenemen. [Ander onderzoek toont dat de SLR moet toenemen met meer dan 6 graden wil er sprake zijn van een ‘echt’ zichtbare toename]. Eerder mobilisatie studies waren al uitgevoerd maar doorgaans bij gezonden of er was geen placebogroep bij. Op pijn was er geen sterker effect dan de placebogroep. Misschien dat een heel behandelprogramma met BLR wel effect op de pijn heeft. De auteurs verwachten niet dat de mobiliteitstoename door het ‘slider’ effect komt zoals Butler beschreef omdat in soortgelijke populaties van rugpijn patiënten slechts 1/3 tekenen hadden van gesensitiseerd neuronaal weefsel. De auteurs stellen dat een grotere groep onderzocht moet worden met meer behandelingen met BLR.

Hall, T., Hardt, S., Schäfer, A., Wallin, L. (2006). Mulligan bent leg raise technique—a preliminary randomized trial of immediate effects after a single intervention. Manual Therapy, 11(2), 130-135

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb