Acute peesruptuur tibialis posterior komt vaker voor dan gedacht

11-09-Acute peesruptuur tibialis posterior komt vaker voor dan gedacht_227120620

Van een enkelinversietrauma herstellen de meeste mensen zonder problemen, maar sommigen houden er blijvende klachten aan over. Een van de zeldzamere complicaties is een acute traumatische peesruptuur van de tibialis posterior (TP). Het grootste deel van de literatuur over peesrupturen van de tibialis posterior beschrijft een degeneratieve aandoening die gerelateerd is aan een minimaal of geen trauma. Bij deze patiënten is het verloop vrijwel altijd hetzelfde qua pijn, disfunctie en meestal unilaterale planovalgus deformiteit. Acute blessures aan de tibialis posterior pees worden maar in een beperkt aantal case reports beschreven, vaak gerelateerd aan traumatische dislocaties en enkelfracturen. Er zijn nog minder studies beschikbaar over een traumatische ruptuur bij een enkelinversietrauma. Hierdoor is er nauwelijks aandacht voor deze mogelijke ruptuur na een enkeltrauma, zijn er weinig diagnostische technieken, zijn behandelmogelijkheden niet specifiek en zijn uitkomstmaten subjectief en onzeker. In deze studie beschrijven de auteurs de incidentie, klinische presentatie, diagnostische voorspelbaarheid van MRI, operatieve mogelijkheden en postoperatieve uitkomsten van patiënten een acute TP-peesruptuur na een enkeltrauma.

Methode

In een retrospectieve studie werden patiënten met een acuut enkeltrauma in de 4 voorliggende jaren geselecteerd. Een aantal patiënten had aanhoudende pijn langs hun TP-pees. Alle patiënten kregen een compleet fysiek onderzoek en röntgenfoto’s werden opgevraagd. Alle patiënten werden conservatief behandeld. Als dit niet voldoende effectief was in het verminderen van de symptomen werd een MRI van de enkel gemaakt. Bij mensen die gedurende minstens 10 weken nog steeds onder meer aanhoudende mediale pijn hadden, pijn bij palpatie van de TP-pees en bij plantairflexie/eversie tegen weerstand hadden, werd operatief gekeken of de pees van de m. tibialis posterior aangedaan was. Bij een aanwezige ruptuur werd deze operatief hersteld. Postoperatief droegen de patiënten gedurende 2 weken een onbelaste spalk, daarna kregen voor een maand onbelast loopgips. Na 6 weken begon de toename in belasting onder begeleiding van een fysiotherapeut.
De VAS-schaal werd afgenomen voor de mate van pijn. De Foot Function Index (FFI)2 en American Orthopaedic Foot & Ankle Society (AOFAS) score werden afgenomen om uitkomstmaten van voet en enkel vast te leggen.

TIP:  Anteriore mobiliteit talocruraal vergroot bij chronische enkelinstabiliteit

Resultaten

In de 4 jaar van de studie werden 1250 mensen met enkelbandletsel behandeld in het orthopedisch behandelcentrum, waarvan 13 patiënten uiteindelijk een tibialis posterior peesruptuur bleken te hebben na een acuut trauma. Dat komt neer op 1.04%. Van de 13 mensen waren 8 vrouw en 6 man. De gemiddelde leeftijd was 32,6 jaar, met een range van 15-51. Drie van de 13 hadden deltoid ligament instabiliteit en een voorgeschiedenis van instabiliteitsklachten. Vier van de 13 mensen hadden 6 maanden na de eerste operatie nog een revisie-operatie nodig. Van deze mensen waren er 4 beschikbaar voor follow-up metingen na 4 jaar. De gemiddeld VAS-score was 3,3, de score op de FFI-pijn 30,8 en op de FFI-beperkingen 25,8 en op de FFI-activiteit 21,5. Deze scores zijn op een 100-puntsschaal waarbij een hogere score hogere beperkingen betekent. De gemiddelde score op de AOFAS was 82,3 op een schaal tot 100 waarbij 100 geen klachten betekent.

Opmerkingen samenvatter

Hoewel een peesruptuur van de m. tibialis posterior relatief weinig voorkomt na acuut enkelbandletsel, komt uit deze cijfers naar voren dat het in 1 op de 100 gevallen ontstaat. Dit is dus wel iets om rekening mee te houden in de fysiotherapeutische praktijk, als de patiënt aanhoudende klachten ter hoogte van de tibialis posterior pees blijft houden. Daarbij gaat deze ruptuur vaak gepaard met andere letsels, zoals osteochondraal letsel (Osteochondritis Dissecans) en enkelinstabiliteit.

Bron

Jackson, L.T., Dunaway, L.J., Lundeen, G.A.(2017). Acute Tears of the Tibialis Posterior Tendon Following Ankle Sprain. Foot Ankle Int.Apr

Marjolein Streur

Marjolein Streur

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 15 mei 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 7 juni 2024. Prijs € 495,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 31 mei 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Data 2025 volgen. Prijs € 995,- Bij…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb