Negatieve ziekte percepties verlengen de hersteltijd van brandwonden

5_18_3_ziekte-perceptie-herstel-brandwonden_75569794

De genezingstijd van brandwonden kan niet geheel verkaart worden door fysieke factoren zoals de grootte of de diepte van de wond. Vandaar dat men ook zoekt naar psychologische factoren. Hoe iemand tegen zijn aandoening aankijkt (ziekte percepties) bepaalt de mate van dreiging die men ervaart en ook welke acties men onderneemt ten aanzien van de aandoening. De auteurs wilden daarom onderzoeken of patiënten met brandwonden die een meer negatieve ziekte perceptie hebben, een langere hersteltijd hebben. Ook de relatie ziekteperceptie en therapietrouw werd onderzocht.

Methode
Aan dit onderzoek deden 72 van de 218 patiënten mee (=33%) die zich met een nieuwe brandwond hadden aangemeld bij een regionale brandwonden afdeling. Bij aanvang vulden ze een set vragenlijsten in:

Stress, angst, somberheid, burn-out?

Contact

 

0621867046

Het is oplosbaar!

  • Brandwond en demografische variabelen: ontstaansdatum, grootte, locatie, diepte, ontstaanswijze, medische en/of psychiatrische geschiedenis, diabetes, roken/alcohol, leeftijd etc.
  • Depressie en angst: Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS: Zigmond, e.a., 1983).
  • Posttraumatische (stress) symptomen: Impact of Event Scale – Revised (IES-R: Weiss, .a., 1996).
  • Zorgen over uiterlijk: Derriford Appearance Scale-24 (DAS-24: Carr, e.a., 2005).
  • Ziekte perceptie van brandwond: Brief Illness Perceptions Questionnaire (B-IPQ: Broadbent, e.a., 2006).
  • Therapietrouw: op afspraak komen en het oordeel van de verpleegkundige of de patiënt zich aan de adviezen hield.

Resultaten
De mediaan tijd voor herstel van de brandwonden was 38 dagen. Een meer negatieve ziekte perceptie correleerde met meer depressieve symptomen, angst, traumatische (stress)symptomen, en met meer zorgen over het uiterlijk.
Een meer negatieve ziekte perceptie en ook meer depressieve symptomen op baseline waren gecorreleerd met een langere hersteltijd van de brandwond.
In een regressie analyse werden in het eerste blok een groot aantal al bekende herstelvertragende factoren toevoegt, zoals leeftijd of diepte van de brandwond. Deze bundel factoren verklaarde 35,3% van de variantie in de hersteltijd. Het toevoegen van de ziekteperceptie gaf een aanvullende verklaarde variantie van 7,8%. Het toevoegen van depressie in een derde stap gaf geen aanvullende verklaarde variantie.
De ziektepercepties bleken niet te correleerden met therapietrouw in de vorm van nagekomen afspraken en advies.

Opmerking samenvatter
In een eerdere nieuwsbrief van PsychFysio beschreven we onderzoek waaruit bleek dat ‘stress de wondhersteltijd kan vertragen. Het huidige onderzoek is interessant omdat blijkt dat ook negatieve ziekte percepties dit doen, zelfs als het effect van herstelbelemmerende factoren uitgefilterd is. Of dat via therapie ontrouw loopt is onduidelijk, omdat er in dit onderzoek geen relatie gevonden werd.

Bron

Wilson, E.R.H., Wisely, J.A., Wearden, A.J., Dunn, K.W., Edwards, J.E., Tarrier, N. (2011). Do illness perceptions and mood predict healing time for burn wounds? A prospective, preliminary study. Journal of Psychosomatic research, In press.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 2 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 18 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 7 januari 2025. Prijs € 1695,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb