Positief over fysieke activiteiten, maar onbewust een afkeer

Recent onderzoek toont dat zowel expliciete als impliciete attitude ten aanzien van fysieke activiteiten gecorreleerd zijn met objectieve metingen van de mate van fysieke activiteiten. Met expliciete attitude ten aanzien van fysieke activiteiten wordt bedoeld: de evaluatie die de patiënt zelf ‘verbaal’ rapporteert over of hij positief of negatief staat ten opzichte van het doen van fysieke activiteiten. De theory of planned behavior is daar een goed voorbeeld van. Impliciete attitude is de attitude die de patiënt heeft ten aanzien van fysieke activiteiten die niet direct via ‘introspectie’ voor de patiënt kenbaar is. Je zou kunnen zeggen dat dit een onbewuste voorkeur is, een automatische attitude.
Op sommige onderwerpen blijken de expliciete en impliciete attituden sterk samen te hangen. Dit speelt bijvoorbeeld bij politieke voorkeur. Op andere onderwerpen kan de samenhang erg zwak of zelfs afwezig zijn, dit speelt bijvoorbeeld bij de voorkeur voor etniciteit. Ook ten aanzien van het doen van fysieke activiteiten zijn er aanwijzingen dat de expliciete voorkeur niet geheel samenvalt met de impliciete voorkeur. Als dit het geval is kan de patiënt expliciet menen dat hij sporten prettig vindt, maar impliciet er toch een bepaalde mate van afkeur voor hebben. Veel motivatie technieken van de fysiotherapeut richten zich vooral op de expliciete attituden en missen in dat geval maximale power. Er is echter meer onderzoek nodig naar de mate van samenhang tussen expliciete en impliciete attitude ten aanzien van het doen van fysieke activiteiten.

Methode

Aan dit onderzoek deden 249 studenten mee.
Metingen

Stress, angst, somberheid, burn-out?

Contact

 

0621867046

Het is oplosbaar!

 • Impliciete attitude ten aanzien van fysieke activiteiten: Single-Category Implicit Association Test aangepast voor fysieke activiteiten (SC-IAT-PA: Karpinski, e.a. 2006)
 • Expliciete attitude ten aanzien van fysieke activiteiten:
  • 7 – items van differentiële paren zoals opgezet door Symons Downs, e.a. )2004).
  • Outcome Expectancy Values Scale (Motl, e.a. 2002).
 • Introspectief vermogen:
  • Private self-Consciousness Scale (Fenigstein, e.a. 1975: 10-items).
  • Private Body Consciousness Scale (Miller, e.a., 1981: 5-items).

Resultaten

De expliciete en impliciete attitude metingen bleken geen significante samenhang te vertonen. Uit een hiërarchische multiple regressie analyse komt naar voren dat noch de mate van privé zelfbewustzijn of privé lichamelijk zelfbewustzijn deze samenhang beïnvloed.

Opmerkingen samenvatter

Dit is een opmerkelijk onderzoek. Het kan dus voorkomen dat een patiënt aangeeft positief te staan ten aanzien van het doen van oefeningen of sport, maar op onbewust niveau dit juist niet vindt. Dat verklaart voor een deel dat motivatie technieken gericht op de expliciete attitude weliswaar enig effect hebben, maar dat dit toch bescheiden blijft. Hoe de impliciete attitude ten aanzien van fysiek bewegen te beïnvloeden is, bespreken de auteurs helaas niet. Wel geven ze een indirecte verwijzing naar een artikel: Berry,T.R., McCarville,R.E., & Rhodes,R.E.(2008). Getting to know the competition: a content analysis of publicly and corporate funded physical activity advertisements. Journal of Health Communication,13, 169e180. Een samenvatting van dat artikel: Berry, T., McCarville, R., Rhodes, R. (2010). How health promoters can compete with commercial advertising.

Hyde, A. L., Doerksen, S.E., Ribeiro, N.F., Conroy, D.E. (2010). The independence of implicit and explicit attitudes toward physical activity: Introspective access and attitudinal concordance. Psychology of Sport and Exercise, 11, 387-393.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 7 januari 2025. Prijs € 1695,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb