De drempelwaarde van de terugtrek reflex is lager bij Amerikanen van Afrikaanse afkomst dan bij blanken

Er bestaan tussen groepen van verschillende etnische afkomst verschillen in de expressie van pijn. Amerikanen van Afrikaanse afkomst bijvoorbeeld, rapporteren meer pijn en beperkingen dan blanken. Ze rapporteren bovendien meer pijngerelateerde emotionele stress en meer pijngedrag. Laboratorium onderzoek toont consistent een lagere pijndrempel en pijntolerantie bij deze groep aan in vergelijking met blanken. Veel van de onderzoeken naar etnische verschillen maken gebruik van vragenlijsten. Deze kunnen echter cultureel gekleurd zijn. Een objectievere meting is daarom wenselijk. De nociceptieve flexie reflex biedt een dergelijke objectieve indirecte ‘pijn’meting.
De nociceptieve flexie reflex (NFR) is een beschermende fysiologische terugtrek reflex op nociceptieve stimuli. Deze reflex loopt over het ruggenmerg, maar staat ook onder invloed van supraspinale centra. Ze kan daardoor door psychologische en externe factoren beïnvloed worden. Het is goed mogelijk deze reflex gestandaardiseerd aan te bieden.
De auteurs willen de relatie tussen de NFR en etniciteit nader onderzoeken. Bovendien willen ze kijken welke rol psychische factoren daarin spelen.

Methode
Aan dit onderzoek deden 29 Amerikanen van Afrikaanse afkomst mee en 29 blanken (van niet-Spaanse afkomst). De volgende psychologische vragenlijsten werden afgenomen:

Catastroferen over pijn: Pain Catastrophizing Scale (PCS) van Sulivan, e.a., 1995.
Hyperreactiviteit van het zenuwstelsel: Kohn Reactivity Scale (Khon, 1985).
Verwachtingen en attitude ten opzichte van experimentele pijn: Frid Scale (FRID)
Stemming: Visual Analogue Mood Scale (VAMS) Killgore, 1999.

Na het invullen van de vragenlijsten werd de drempel van de nociceptieve flexie reflex bepaald. Daartoe werd de EMG activiteit van de biceps femoris geregistreerd. De nociceptieve stimulus werd via een vast protocol van kleine elektrische schokken op de nervus surealis aangeboden. (retromalleolair). De ervaren sterkte van de schokken werd op een VAS opgetekend.

TIP:  Relaxatie training als behandeling voor milde hypertensie

Resultaten
De Amerikanen van Afrikaanse afkomst hadden een statistisch significant lagere drempel van de nociceptieve flexie reflex dan de blanken. De verbaal gerapporteerde sterkte van de schok was echter even hoog in beide groepen. Dus ondanks de lagere intensiteit van de (drempelwaarde) schok bij de Amerikanen van Afrikaanse afkomst rapporteerden ze de schok als even sterk als de blanken.
In beide groepen speelden psychologische factoren een rol. Psychologische betrokkenheid bij het onderzoek (FRID) en positieve stemming correleerde met een hogere drempel van de Nociceptieve flexie reflex. Piekeren (PCS) en negatieve stemming correleerde met een lagere drempel.
Wanneer men statistisch rekening hielt met deze psychologische effecten op de nociceptieve flexie reflex bleven de verschillen tussen de etnische groepen in drempelwaarde nog steeds significant aanwezig.

Samenvattend
In aanvulling op etnische verschillen in pijndrempel, pijntolerantie en pijnbeleving gemeten met vragenlijsten, toont dit onderzoek aan dat deze verschillen ook bestaan op spinaal niveau (nociceptieve flexie reflex). De lagere drempelwaarde van deze nociceptieve flexie reflex bij Amerikanen van Afrikaans afkomt zijn in dit onderzoek niet te verklaren door psychologische verschillen tussen de twee groepen.

Campbell, C. M., France, C.R., Robinson, M.E., Logan, H.L., Geffken, G.R., Fillingim, R.B. (2008). “Ethnic differences in the nociceptive flexion reflex (NFR).” Pain 134: 91-96.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 7 juni 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb