Ook de kracht van de heupflexoren neemt toe door mentale krachtraining

Er zijn nu vele onderzoeken die aantonen dat het in verbeelding oefenen allerlei cognitieve en fysieke vaardigheden (skills) kan verbeteren. Het is echter nog niet volledig duidelijk of mentale training ook de spierkracht verbetert. Ranganathan e.a. tonen in 2004 aan dat abductiekracht van de vinger met 35% toeneemt als men deze krachttraining in verbeelding uitvoert. De verklaring achter het effect wordt gezocht in een verhoogde corticale output die na de training gegenereerd kan worden.
In het huidige onderzoek willen de auteurs kijken of deze effecten ook bij de heupflexoren behaald worden.

Methode

Daartoe verdelen ze dertig sportieve studenten over drie groepen van elk 10 proefpersonen:

  • Mentale training groep: patiënten moesten zich verbeelden dat ze de trainingsgewichten daadwerkelijk in een fitness apparaat omhoog drukten. De uitvoering die men zich moest voorstellen was conform de regels van krachttraining.
  • Fysieke training groep: de patiënten trainden daadwerkelijk de kracht van de heupflexoren.
  • Controle groep: deze kregen geen mentale- of fysieke training.

De mentale- en fysieke trainingen werden 5 keer per week 15 minuten uitgevoerd, gedurende twee weken.

Resultaten

De kracht neemt in twee weken met 24% toe in de mentale traininggroep en met 28% in de fysieke traininggroep (beide statistisch significant). De kracht verbetert niet significant in de controle groep.
Deze resultaten liggen qua strekte in de buurt van de bevindingen van Ranganathan (2004). Deze indrukwekkende toename in kracht worden echter niet altijd gevonden: Reiseer (2005) zag slechts 5,7% toename in kracht op een bench press na mentale training. In de eerste nieuwsbrief van PsychFysio beschreven we het onderzoek van Sidaway e.a. (2005), deze onderzoekers haalden met hun verbeeldingsprotocol 17,5% krachtswinst in de dorsaalflexoren van de voet.

TIP:  Zazen, adem en hartvariabiliteit

Opmerkingen samenvatter

Al met al lijkt dit een veel belovende interventie om de kracht van patiënten op pijl te brengen/houden die door een aandoening niet in staat zijn daadwerkelijk het ledemaat te belasten (trainen). Effect onderzoek naar het verminderen of voorkomen van de negatieve effecten van immobilisatie van een ledemaat in een revalidatiesetting lijkt een interessante volgende stap.

Shackell, E.M., Standing, L.G. (2007). Mind over matter: mental training increases physical strength. North American Journal of Psychology, 9, 1, 189-200.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb