Hoog intensieve aërobe training is zowel gunstig voor pijnreductie en beperkingen, als voor psychologisch welzijn van rugpatiënten

De diverse meta-analyses die ondertussen uitgevoerd zijn naar het effect van fysieke training op lage rugpijn geven vooralsnog geen eenduidige positief antwoord. Hoewel de rol naar het effect van matig intensieve aërobe training en intensieve krachtoefeningen wel onderzocht is is de rol van hoge intensiteit aërobe oefeningen nog niet onderzocht.
De auteurs voerden daarom een onderzoek uit bij 20 proefpersonen met aspecifieke chronische lage rugpijn (meer dan 6 maanden klachten).

Methode

Deze werden random verdeeld over een actieve therapiegroep die 12 weken lang 2 maal per week 30-50 minuten hardliepen op 60-85% van hun hartfrequentie reserve. In de eerste drie weken werd van 60% naar 85% van de hartfrequentie reserve toegewerkt en de duur uitgebreid van 30 naar 50 minuten. De passieve therapiegroep kreeg 10-minuten UKG, 5 minuten US, 10 minuten laser, en 12 minuten matige tot hoog intensieve stroomvormen.
Het effect van de actieve- en passieve therapie werd beoordeeld op:

  • Pijn (McGill Pain Questionnaire)
  • Beperkingen in activiteiten (Rolan-Morris Disability Questionaire)
  • Psychologisch onwelzijn in de vorm van angst en depressie (Hospital anxiety and depression Scale).
  • Cortisol concentraties in het bloed (baseline waarde)

Resultaat

De resultaten pleiten in het voordeel van de actieve therapie: zowel de pijn, beperkingen in activiteiten als het psychologische onwelzijn nemen significant af terwijl dat in de passieve therapiegroep niet het geval is. Beide therapievromen hebben geen effect op het cortisol baseline niveau.
Uit deze bevinden blijkt dat hoge intensieve aërobe oefeningen zowel gunstige effecten heeft op de pijn en beperkingen van patiënten met aspecifieke lage rugpijn, maar tegelijkertijd ook op het psychologische welbevinden van deze patiënten. Deze positieve effecten zijn opvallend want: Pijn neemt 41% af, beperkingen nemen 31% af en het psychologisch welzijn neemt met 35% toe.

TIP:  Dynamische training versus relaxatie training bij reumapatiënten

Nadere beschouwing

De emotionele respons op pijn wordt bemiddeld door het corticolimbische systeem en omvat ook de HHB-as (hypothalamus-hypofyse-bijnierschors). Cortisol is een eindproduct van deze HHB-as. Diverse studies suggereren dat een ontregeling van de HBB-as en cortisol een rol spelen bij het ontwikkelen en onderhouden van chronische pijn (lage rugpijn en fibromyalgie). Er wordt in deze onderzoeken zowel een verhoogd als een verlaagd cortisol niveau gevonden bij chronische pijn. Fysieke inspanning boven de 60% van de maximale aërobe capaciteit geeft een tijdelijke cortisol verhoging. In het hier uitgevoerde onderzoek kon niet worden aangetoond dat het cortisol niveau door training duurzaam werd verhoogd. Het gunstige resultaat van actieve therapie is daar dan ook niet aan toe te schrijven.

Chatzitheodorou, D., Kabitis, C., Malliou, P., Mougios, V. (2007). A pilot study of effects of high-intensity aerobic exercise verus passive interventions on pain, disability, psychological strain, and serum cortisol concentrations in people with chronic low back pain. Physical Therapy, 87(3), 304-312.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb