Werkplezier bevordert werkproductiviteit bij migraine

Vrouw die geniet van haar werk een daardoor minder last van haar migraine heeft.

Hoofdpijn gerelateerde beperkingen in functioneren, werktevredenheid en arbeidsproductiviteit hangen nauw samen bij mensen met migraine. Vooral mensen die zich erg beperkt voelen, zijn minder tevreden met hun werk, wat de productiviteit negatief beïnvloedt. Dat concluderen onderzoekers na een studie onder bijna 100 mensen met migraine.

Migraine is wereldwijd een belangrijke oorzaak van beperkingen in functioneren. Mensen die met migraine te maken hebben zijn daardoor regelmatig niet in staat om te werken. Daarnaast gaat migraine relatief vaak samen met andere aandoeningen, als depressieve en angstige gevoelens. Migraine is een cyclische aandoening, waarbij tijdens acute aanvallen de juiste zorg nodig is. Tijdens een migraine-aanval zorgen pijn, misselijkheid en andere symptomen voor beperkingen in het functioneren op werk en op sociaal gebied. Dit kan de kwaliteit van leven van mensen met migraine aanzienlijk verminderen.

Volgens de sociaal cognitieve theorie beïnvloeden positieve copingstrategieën de ervaren zelf-effectiviteit van patiënten. Dit hangt weer nauw samen met de ervaren beperkingen en in hoeverre iemand zich aan kan passen aan de medische ziekte. Als de beperkingen als groot worden ervaren, heeft dit effect op activiteiten in het dagelijks leven en werkproductiviteit.

De mate van tevredenheid met het werk kan invloed hebben op de gezondheid en het welbevinden van werknemers en kan ook de productiviteit beïnvloeden. Eerdere onderzoeken laten zien dat de werktevredenheid lager is bij mensen met ernstige psychologische stress en significant gerelateerd is aan psychosomatische problemen. Er zijn aanwijzingen dat migraine ook negatief geassocieerd is met werktevredenheid en arbeidsproductiviteit. In deze studie kijken de onderzoekers naar de relatie tussen ervaren beperkingen, werktevredenheid en arbeidsproductiviteit.

TIP:  Relaxatie training als behandeling voor milde hypertensie

Methode

De onderzoekers includeerden volwassenen die poliklinisch werden behandeld met OnabotulinumtoxinA voor chronische migraine.

De volgende metingen werden gedaan:

  • Hoofdpijngerelateerde beperkingen met de Italian Perceived Disability Scale (IDPS). Dit is een zelfgerapporteerde vragenlijst met 20 items, en scores op een 5-punts Likertschaal. De vragen gaan voornamelijk over wat mensen zelf vinden van hun beperkingen en autonomie in relatie tot de hoofdpijn.
  • Werktevredenheid met de Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire—Work Subscale (Q-LES-Q). Deze lijst bestaat uit 12 items, ook gescoord op een Likertschaal.
  • Arbeidsproductiviteit en – prestaties met de EndicottWork Productivity Scale (EWPS). Deze vragenlijst met 25 vragen gaat in op de attitudes en het gedrag rondom het werken, met vragen als “hoe vaak doe je geen werk op tijden dat er wel verwacht wordt dat je werkt?”

Resultaten

Aan het onderzoek deze 98 mensen mee, waarvan 85 vrouwen en 13 mannen. De gemiddelde leeftijd was 48,3 jaar. Geen van de patiënten had andere medische problemen.

Er was een significante relatie tussen de ervaren beperkingen in functioneren en werktevredenheid, net als tussen ervaren beperkingen en productiviteit én als tussen werktevredenheid en productiviteit. De relatie tussen ervaren beperkingen en productiviteit werd gemedieerd door werktevredenheid.

Conclusie en opmerkingen

De auteurs concluderen dat de 3 factoren -beperkingen, tevredenheid en productiviteit- met elkaar samenhangen, met werktevredenheid als sleutelfactor hierin. De mate van werktevredenheid beïnvloedt de impact van de hoofdpijn gerelateerde beperkingen op arbeidsproductiviteit. Deze uitkomsten sluiten aan bij al bestaande literatuur; ook uit eerdere onderzoeken blijkt dat werkplezier een gunstige invloed heeft op bijvoorbeeld stress- en vermoeidheidsklachten.

TIP:  Dagelijkse beslommeringen correleren met hoofdpijn

Bron

Berardelli, I., Sarubbi, S., Lamis, D.A., Rogante, E., Canzonetta, V., Negro, A., Guglielmetti, M., Sparagna, A., De Angelis, V., Erbuto, D., Pompili, M., Martelletti, P. (2019). Job Satisfaction Mediates the Association between Perceived Disability and Work Productivity in Migraine Headache Patients. Int J Environ Res Public Health. Sep 10;16(18).

Marjolein Streur

Marjolein Streur

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 10 januari 2024. Prijs € 495,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 18 januari 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 25 januari 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 28 februari 2024. Prijs € 975,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 6 maart 2024. Prijs € 595,- …

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 8 maart 2024. Prijs € 495,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 31 mei 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb
NRTO_keurmerk-170px