Valgus controle oefeningen verminderen patellofemorale pijn

Girls having volleyball game indoor

Het patellofemorale pijnsyndroom kan ontstaan door overbelasting die het gevolg is van overmatige adductie- en interne rotatie in het heupgewricht. Deze overmatige adductie en interne rotatie in het heupgewricht zorgt voor exorotatie in de knie, abductie van de tibia en pronatie in de voet. Daardoor ontstaat een dynamische valgus stand van de knie. Verder gaat de dynamische valgusstand in de knie hand in hand met verminderde kracht in de heup, wat ook een oorzaak is voor veel andere knieklachten waar fysiotherapeuten mee te maken hebben, zoals voorste kruisband rupturen.
Het patellofemorale pijnsyndroom ziet men meer bij vrouwen dan bij mannen. Het is de meest voorkomende knieklacht bij atletes. In deze samenvatting bespreken we het artikel van Emamvirdi, et al (2019) die onderzocht of valgus control oefeningen bij vrouwen met het patellofemorale pijnsyndroom een vermindering in pijn en een verbetering in functioneren oplevert.

Methode

Het onderzoeksdesign was een single-blinded studie. De onderzoeksgroep bestond uit 64 vrouwen ( 18-25 jaar) die amateur volleybal speelden. Het onderzoek werd uitgevoerd over een periode van zes weken waarin de participanten een valgus control programma volgden. Het progressieve oefenprogramma bestond uit een set van oefeningen gericht op kracht, coördinatie en balans. De nadruk lag op weerstand tegen abductie van de heup met behulp van elastische banden. Tijdens de oefeningen werden de deelnemers uitdrukkelijk geïnstrueerd de valgus positie van de knie te controleren (beheersen).

De volgende meetmethodes werden gebruikt:

  • Pijn werd wekelijks gemeten door de pijnervaring van de participant vast te leggen op een VAS, waarbij aangegeven werd wat hun ergste knie pijn was die week van 0 tot 10 waarbij 10 extreme pijn was.
  • Functie werd gemeten door verschillende prestatie testen. Deze testen waren de single-leg hop test, triple-hop test, crossover hop test, en single-leg 6-m timed hop test. De participanten hadden steeds twee pogingen om te wennen aan de test (een sub maximale en een maximale poging), gevolgd door twee maximale pogingen met twee minuten rust tussen de pogingen.
  • 2D video voor kinematische data om de hoek van de knie valgus te meten. Voor de 2D analyse werden er vijftien bony landmarks gemarkeerd met reflecterende markers op de participant. Vervolgens werd de video geanalyseerd via het programma kinovea
  • Peak torque en tijd tot peak torque rond de heup werd gemeten met een dynamometer voor de add- en abductie en de interne- en externe rotatie.
TIP:  Huppelen als tussenstap tussen wandelen en hardlopen

Resultaten

In alle metingen (pijn, functie, valgus en kracht) was er na zes weken een significante verbetering bij de interventiegroep die het vagus control training programma van de fysiotherapeut volgden. Bij de controlegroep was geen significante verandering gemeten.

Meting Groep Voor interventie Na interventie
Pijn Interventie 6,1 3,1
Controle 6,0 6,1
Functie,

Single leg hop test, cm

Interventie 9,60 11,50
Controle 14,01 13,05
Functie,

Triple-hop test, cm

Interventie 58,44 33,40
Controle 42,66 35,22
Functie,

Crossover hop test, cm

Interventie 14,63 18,95
Controle 40,47 36,25
Functie,

Single-leg 6-m timed hop test, cm

Interventie 0,60 0,62
Controle 0,44 0,67
2D video valgus hoek, graden Interventie 18,81 7,62
Controle 17,52 16,50

Conclusie

De door de fysiotherapeut geïnstrueerde valgus control oefeningen tonen een significante verbetering aan in pijn, functioneren, kracht en verbetering van de valgus stand van de knieën. Het gegeven dat de kracht rond het heupgewricht verbetert en de dynamische valgushoek afneemt, spoort mooi met de afname in pijn en verbetering in functioneren. Het programma kan goed gebruikt worden door fysiotherapeuten om vrouwen met het patellofemorale pijnsyndroom te helpen. Wel moet er rekening mee gehouden worden dat ook zonder nadrukkelijke instructie voor valgus controle er mogelijk al een verbetering kan ontstaan door deze oefeningen.

Bron: Emamvirdi, M., Letafatkar, A., &amp Khaleghi Tazji, M. (2019). The Effect of Valgus Control Instruction Exercises on Pain, Strength, and Functionality in Active Females With Patellofemoral Pain Syndrome. Sports Health: A Multidisciplinary Approach, 11(3), 223–237. https://doi.org/10.1177/1941738119837622

Foto bij artikel door FatCamera / iStock.

Bron

Sjoerd van Burken

Sjoerd van Burken

Student Fysiotherapie. Fontys Hogeschool Eindhoven. Gecertificeerd Personal Trainer.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb