pijnmanagement

7_11_3_website-ehealth-ACT-pijn_120377020

Patiënten site met ‘ACT bij chronische pijn’ blijkt acceptatie van chronische pijn te verhogen

6_02_3_web-based-fysiotherapie-chronische-pijn_59836567

Web-based chronische pijnmanagement is mooie aanvulling op reguliere fysiotherapie