participatieve benadering

Willen patiënten wel betrokken worden bij beslissingen?