Mentaal zingen verbetert looppatroon bij Parkinson

13-15-Mentaal zingen verbetert looppatroon bij Parkinson_753816076

Voor mensen met de ziekte van Parkinson zijn externe auditieve cues zoals een metronoom ritme of muziek een bekende methode voor het verbeteren van het looppatroon. Het creëren van een cadans compenseert waarschijnlijk voor de ontbrekende interne timingsmechanismes en verhoogt de motivatie om te lopen. De stapvariabiliteit is een goed te meten factor van een veranderd looppatroon die een sterke indicatie is van algehele stabiliteit. Bij gezonde ouderen is de stapvariabiliteit al anders dan bij jongere mensen, en bij mensen met Parkinson is dit beeld nog eens versterkt. Hoewel externe cues bij veel mensen met Parkinson de stapvariabiliteit verbetert, zijn er ook onderzoeken die juist verslechteringen in de variabiliteit zien bij zowel gezonde mensen als mensen met Parkinson. Zij lijken moeite te hebben met het synchroniseren met een externe prikkel.

Een optie voor deze mensen zou zijn om een interne prikkel te hebben, bijvoorbeeld in de vorm van zingen. Zingen is een interne cue die vocale-motorische taken koppelt om een beweging aan een stem aan te passen. Verschillende mensen met Parkinson rapporteren dat zij regelmatig in hun hoofd zingen (mentaal zingen), maar er zijn nog weinig onderzoeken naar. In deze studie bekijken de onderzoekers hoe hardop of mentaal zingen op verschillende tempo’s invloed hebben op het looppatroon.

Methode

De onderzoekers includeerden 60 deelnemers, 30 mannen en 30 vrouwen, zowel met als zonder Parkinson. Alle mensen waren 50 jaar of ouder. Zij moesten zelfstandig kunnen staan gedurende minstens 30 minuten en geen dementie hebben.

Stress, angst, somberheid, burn-out?

Contact

 

0621867046

Het is oplosbaar!

De ernst van de ziekte werd vastgesteld met de Movement Disorder Society Unified Parkinson’s Disease Rating Scale. Aanvullende vragenlijsten waren de New Freezing of Gait Questionnaire en the Fall History questionnaire. Auditoir voorstellingsvermogen werd vastgesteld met de Betts’ Questionnaire upon Mental Imagery waarin een 7-puntsschaal word gebruikt om de mate van levendigheid te beten.

TIP:  Wat zijn de onderliggende principes van de Bartenieff fundamentals?

Alle deelnemers voerden looptesten uit onder 3 verschillende omstandigheden: het horen van muziek, hardop zingen tijdens het lopen (externe cues) en zingen in hun hoofd tijdens het lopen (interne cue). Alle 3 trials gebruikten hetzelfde liedje, namelijk een ritmische versie van Row, Row, Row your Boat. De participanten werd eerst gevraagd om op het ritme van het liedje mee te lopen, vervolgens wanneer ze zelf hardop zongen of in hun hoofd. Daarnaast testten ze het ook op verschillende tempo’s: op de voorkeurssnelheid, 10% langzamer of 10% sneller.

Resultaten

Zoals verwacht liepen mensen met Parkinson langzamer, met kortere paslengte en met meer stapvariabiliteit en -asymmetrie dan de gezonde controlegroep. De externe cues (muziek horen of hardop zingen) liet verbeteringen zien in loopsnelheid, cadans en paslengte. Dat gold zowel voor de mensen met Parkinson als voor de gezonde mensen. Alleen de interne cue – het mentaal zingen leidde tot een verminderde variabiliteit in het looppatroon wat wijst op een grotere stabiliteit. In beide groepen leidde tempo’s sneller dan de voorkeurssnelheid tot een grotere loopsnelheid en een verkleinde variabiliteit.

Conclusie en opmerkingen

Deze resultaten suggereren dat mentaal zingen een effectievere manier is om de loopsnelheid bij mensen met Parkinson te verbeteren dan externe cues. Waarom dit precies zo is, kunnen de onderzoekers nog niet verklaren. Mogelijk vormen interne cues een minder grote uitdaging dan externe cues, suggereren de onderzoekers.

De onderzoekers zien het mentale zingen als een eenvoudig toe te passen interventie voor mensen met Parkinson. Het haalt ook het ongemak weg voor mensen die baat hebben bij zingen tijdens het lopen, maar dit in het openbaar niet hardop willen doen. Interne cues zorgen ervoor dat mensen hun loopsnelheid verhogen en tegelijkertijd hun stapvariabiliteit verkleinen, wat uiteindelijk kan bijdragen aan een grotere stabiliteit en een kleiner valgevaar, concluderen de onderzoekers. Mogelijk kan het ook een passende interventie zijn bij andere patiëntengroepen met loopproblemen, zoals na een CVA.

TIP:  Muziek, dans en fysiotherapie als ‘enriched environment’ voor het brein bij chronische pijn

De onderzoekers hebben ter verduidelijking een kort video-abstract gemaakt.

Meer leren over dansant bewegen binnen de fysiotherapie? Zie: opleiding dansante fysiotherapie

Bron

Harrison, E.C., Horin, A.P., Earhart, G.M. (2019). Mental Singing Reduces Gait Variability More Than Music Listening for Healthy Older Adults and People With Parkinson Disease. J Neurol Phys Ther. Aug 20.

Marjolein Streur

Marjolein Streur

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 2 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 18 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 7 januari 2025. Prijs € 1695,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb