Hoog-intensieve intervaltraining vooral gunstig voor mensen overgewicht

11-05-Hoog-intensieve intervaltraining vooral gunstig voor mensen overgewicht_522651880

De American College of Sports Medicine (ASCM) richtlijn schrijft voor om per week minstens 150 minuten matig intensief actief te zijn of 75 minuten hoog intensief. Eén op de drie Amerikanen haalt deze richtlijn niet. De meest genoemde redenen zijn een gebrek aan tijd, lage motivatie en het niet volhouden van een trainingsprogramma of goede voornemens. Verschillende onderzoekers hebben het effect van hoog-intensieve intervaltraining (≥85% VO2 max) bekeken, omdat deze vorm minder tijd vraagt, maar wel dezelfde gezondheidsvoordelen met zich meebrengt. Hoog-intensieve intervaltraining bestaat uit een interval van 6 seconden tot 4 minuten op 85% – 250% van VO2max, afgewisseld door een rustperiode van 10 seconden tot 5 minuten op 20-40% van VO2max. Verschillende studies hebben de gezondheidsvoordelen van deze training aangetoond vergeleken met de traditionele continue training op matige intensiteit. Het zou de aerobe capaciteit effectiever verhogen en bovendien de risicofactoren voor metabool syndroom verminderen, waaronder bloeddruk, insuline activiteit en lipogenese. In dit review hebben de auteurs het bewijs verzameld voor de effecten van hoog-intensieve intervaltraining op een groot aantal cardiometabole gezondheidsmarkers, waaronder lichaamsgewicht, tailleomvang, heupomvang, BMI, middel-heup ratio, percentage lichaamsvet, rusthartslag, bloeddruk, VO2max, nuchtere glucose, geglycosyleerde hemoglobine (bloedsuikergehalte gedurende 2/3 maanden), insuline, totaal cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, triglyceriden, C-reactieve proteïne (CPR), IL-6TNF-α, TNF receptor-1 (TNFR1) en TNF receptor-2 (TNFR2)

Methode

Een systematische zoekstrategie naar clinical trials, randomised controlled trials en vergelijkende studies werd uitgevoerd. De deelnemers moesten ouder dan 18 jaar zijn en de studies moesten het effect van hoog-intensieve intervaltraining onderzoeken op minstens één van bovengenoemde variabelen. De (al dan niet gerandomiseerde) interventie was een korte termijn interventie (<12 weken) of lange termijn  ≥12 weken). Het risico op bias en de sterkte van het bewijs werden vastgesteld met de Downs and Black Checklist (Downs, 1998). Waar mogelijk voerden de onderzoekers een meta-analyse uit.

TIP:  Fysieke activiteit zwakt de relatie tussen stress en metabole risico’s af bij adolescente jongens

Resultaten

Er werden 65 artikelen geïncludeerd in het onderzoek. Het aantal mensen in de trainingsgroepen varieerde van 5 tot 85 en de leeftijden liepen uiteen van 18 tot 35 jaar. De trainingsprotocollen varieerden van een enkele sessie, tot een 3 wekelijkse training gedurende 52 weken. Negentien studies onderzochten de intervaltraining bij mensen met een aandoening, 37 bekeken de effecten van de training bij mensen met overgewicht of obesitas, berekend via het BMI.

De korte training had een significant positief effect op de VO2max, diastolische bloeddruk en het nuchtere glucose bij mensen met overgewicht of obesitas. De lange termijn hoog-intensieve intervaltraining verbeterde significant de tailleomvang, vetpercentage, VO2max, rusthartslag, systolische en diastolische bloeddruk bij mensen met overgewicht of obesitas. Op insuline, lipide profiel, C reactief proteïne of interleukine 6 werden bij mensen met overgewicht/obesitas geen effecten gevonden. Bij mensen met normaal gewicht werden zowel bij de korte als bij de lange training alleen significante effecten op VO2max gevonden. Hoe langer de duur van de trainingsperiode, hoe groter de effecten op aerobe capaciteit. Het effect van de hoog-intensieve intervaltraining op ontstekingen is niet duidelijk vanwege het geringe aantal studies dat dit onderzocht.

Conclusie en opmerkingen

De hoog-intensieve intervaltraining bleek vooral effectief te zijn voor mensen met overgewicht of obesitas om het risico op cardiovasculaire ziektes te verminderen. Bij mensen met een gezond gewicht is het alleen zinvol voor het vergroten van de VO2max. Hoog-intensieve intervaltraining is hierdoor een tijdsefficiënte vervanging van of aanvulling op reguliere training. Het meest effectief lijkt een frequentie van minstens 3x per week voor minstens 12 weken.

TIP:  De relatie tussen spiritualiteit, coping en pijn

Bron

Batacan, R.B. Jr., Duncan, M.J., Dalbo, V.J., Tucker, P.S., Fenning, A.S.(2017). Effects of high-intensity interval training on cardiometabolic health: a systematic review and meta-analysis of intervention studies. Br J Sports Med. Mar;51(6):494-503.

Marjolein Streur

Marjolein Streur

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 15 mei 2024. Prijs € 595,- …

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 7 juni 2024. Prijs € 495,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 31 mei 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Data 2025 volgen. Prijs € 995,- Bij…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb