Vooral negatieve stemming ondermijnt de attitude en intentie tot meer bewegen

Meer sportief bewegen is een belangrijk thema binnen de fysiotherapie. De motivatie tot sportief bewegen wordt onder andere bepaald door de attitude ten aanzien van bewegen, sociale normen, zelfvertrouwen en sociale steun (Theory of Planned Behavior). Ook emoties spelen een rol bij beslissingen rond gedrag keuzes. Dus zowel cognitieve als emotionele factoren bepalen de intentie tot sportief bewegen. Deze twee groepen factoren en hun onderlinge invloed zijn echter nog nooit tegelijkertijd onderzocht. De auteurs verwachten dat een positieve stemming zowel de attitude als de intentie tot sportief bewegen verhoogt, terwijl een negatieve stemming deze verlaagt.

Methode

Aan dit onderzoek deden 153 studenten mee. De deelnemers werden random verdeeld over drie experimentele condities: positieve stemming, negatieve stemming, neutrale stemming. Deze moties werden door het kijken naar videofragmenten opgewekt. Direct na het videofragment werd een vragenlijst ingevuld die de drie kernelementen van de Theory of Planned Behavior meten (gedragsintentie, subjectieve normen, en waargenomen gedragscontrole) en een vragenlijst naar de huidige stemming.

Resultaten

De deelnemers met een neutrale stemming rapporteerden een hogere intentie tot sportief bewegen dan de deelnemers met een positieve of negatieve stemming. Deelnemers met een negatieve stemming rapporteerden een lage intentie en minder positieve attitude tot sportief bewegen dan deelnemers met een neurtrale stemming. De subjectieve norm en de waargenomen gedragscontrole ten aanzien van sportief bewegen werden niet door de opgeroepen stemming beïnvloed.

Opmerkingen samenvatter

Een fysiotherapeut die een patiënt probeert te motiveren tot sportief bewegen kan gebruik maken van een aantal strategieën. Hij kan bijvoorbeeld bij de patiënt zelf motiverende uitspraken ontlokken door middel van motiverende gespreksvoering. Met een oplossingsgerichte gespreksstijl helpt hij de patiënt kleine stapjes te nemen richting het gewenste bewegingsdoel. Ook kan de fysiotherapeut op gezette tijden meer actieve overredingstechnieken inzetten.
Welke route men ook kiest, het huidige onderzoek laat zien dat timing in het kader van stemming belangrijk is. Bij voorkeur houdt men het gesprek rond intentie en attitude tot meer sportief bewegen relatief neutraal wat betreft emotie. Een al te opgewekte stemming, maar vooral ook een negatieve stemming ondermijnen het voornemen tot meer sportief bewegen.

TIP:  Positieve stemming bevordert creatief probleem oplossen

Catellier, J. R. A., Yang, Z.J. (2013). The role of affect in the decision to exercise: Does being happy lead to a more active lifestyle? Psychology of Sport and Exercise, 14, 275-282.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb