Attitude en overtuigingen van de hulpverlener heeft een duidelijke invloed op de patiënt met lage rugpijn

5_15_1_attitude-fysiotherapeut-rugpijn_69687922

De auteurs beschrijven dat een recente systematische review aantoont dat depressie, psychologische stress, passieve coping strategieën en fear avoidance onafhankelijk geassocieerd zijn met een slechte uitkomst bij lage rugpijn (Ramond, e.a., 2011). Het zelfde geldt voor pijn eigen-effectiviteitsverwachtingen en catastroferen (Main, e.a., 2011). De auteurs willen in deze systematische review het verband onderzoeken tussen enerzijds de attituden en opvattingen van de hulpverlener en anderzijds de attituden en overtuigingen van de patiënt, de behandeling van de patiënt, en de uitkomsten van de patiënt met lage rugpijn.

Methode
In deze omvangrijke systematische review doorzochten de auteurs de Medline, EMBASE, CINAHL, AMED, PsychINFO, en de Cochrane Central Register of Controlled Trails over de periode januari 1990 tot maart 2010. Aanvullend werd handmatig de literatuur van de geselecteerde artikelen doorzocht, evenals al bestaande systematische reviews. De relevante artikelen werden door twee onafhankelijke reviewers onderzocht en de data geëxtraheerd. De volgende beoordelingsinstrumenten werden gehanteerd:

  • Voor het beoordelen van de kwaliteit van de kwantitatieve studies werd de Epidemiological Appraisal Instrument (EAI) gebruikt.
  • Voor de kwalitatieve studies werd de Critical Appriasal Skills Programme (CASP) gebruikt.
  • Voor de synthese van de resultaten werd voor de sterkte van het verband de gradatie van de Agency for Healthcare and Policy Research (AHCPR) gebruikt.
  • Voor de synthese van de kwaliteit van de resultaten werd de Grading of Recommendations Assessment Development and Evaluation (GRADE gebruikt.

Resultaten
Uiteindelijk vonden de auteurs 17 onderzoeken die voor de synthese te gebruiken waren. De onderzoeken waren in diverse uiteenlopende landen uitgevoerd, in zowel de eerste lijn als de tweede lijn. De betrokken hulpverleners waren huisartsen, fysiotherapeuten, chiropractikers, reumatologen, orthopeden, en andere (para)medici. De attituden en overtuigingen van de hulpverleners werden gekoppeld aan de patiënt zijn attitude en overtuiging (oranje) en de patiënt zijn behandeling (groen) Zie figuur:

TIP:  Zazen, adem en hartvariabiliteit

5_15_1a_attitude-fysiotherapeut

5_15_1b

Opmerkingen samenvatter
De review maakt duidelijk dat er een duidelijke associatie is tussen de attitude en de overtuigingen van de hulpverlener en die van de patiënt en de gegeven behandeling. Er werd echter weinig bewijs gevonden voor een slechtere uitkomst van de rugpijn. Slechts twee van de 17 onderzoeken hebben dit als onderwerp. Deze twee onderzoeken tonen dat er laag kwaliteit bewijs was dat catastrofen van de hulpverlener niet geassocieerd is met een slechtere behandeluitkomst bij lage rugpijn. Dit is lastig te verklaren omdat op zich de fear avoidance van de patiënt wel geassocieerd is met een slechte uitkomst van de rugpijn (zie Ramond, e.a., 2011). Mogelijk dat de fear avoidance van de therapeut weliswaar doorwerkt richting de patiënt, maar niet sterk genoeg om door te werken richting behandeluitkomst. Hoe het ook is, er is vooral naar de relatie attitude en overtuigingen van de hulpverlener en de uitkomstmaten van rugpijn meer onderzoek nodig. Voor nu zijn de hulpverleners in ieder geval gewaarschuwd dat hun attituden en overtuigingen wel doorwerken naar de attitude en de overtuigingen van de patiënt en ook in de behandeling tot uitdrukking komt.

Bron

Darlow, B., Fullen, B.M., Dean, S., Hurley, D.A., Baxter, D., Dowell, A. (2011). The association between healthcare professional attitudes and beliefs and the attitudes and beliefs, clinical management, and outcomes of patients with low back pain: A systematic review. European Journal of Pain, In press.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 7 juni 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb