zingeving

17-02 Emotie-gericht interview vermindert chronische pijn-iStock-1091764652

Emotie-gericht interview vermindert chronische pijn

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI-fysiotherapie)

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI-fysiotherapie)

Female physiotherapy helping young male amputee to walk. Patient wearing prosthesis using rehabilitation equipment. Man learning to walk again. Rehabilitation, recovery, determination, physiotherapy.

Het effect van een goede fysiotherapeutische samenwerkingsrelatie

Portrait of a confident young entrepreneur standing in his office

Het fysiotherapeutische belang van het aanvaarden van je patiënt

Photo of a smiling young woman running errands on her bicycle all over the city

Positieve emoties inzetten ter verlichting van chronische pijn

Senior man with caregiver going shopping at market place

Sociale steun bevordert fysieke activiteit door pijn te verminderen

We've both got so much pride

Sterke link tussen boosheid en nociplastische pijn

Happy woman dancing in city

Hoe wijkt het bewegen met chronische nekpijn af van de norm?

Portrait of young mother holding a newborn baby boy in the public park.

Hechtingsstijl, fibromyalgie en fysiotherapie

3d render of the creative right and analytical left brain hemisphere

Chronische nociplastische pijn in de fysiotherapeutische praktijk

Elderly russian woman portrait dines in his home.

Goede voeding vermindert risico heropname ziekenhuis voor ouderen

A white-haired senior man walking in the green countryside looks upwards smiling wistfully.

Mindfulness vermindert de invloed van aangeleerde pijnverwachtingen