Stabiliteitsoefeningen bij lage rugpijn effectiever dan McKenzie?

8-15-Stabiliteitsoefeningen-bij-lage-rugpijn-effectiever-dan-McKenzie_119018815

Een van de belangrijke oorzaken van chronische lage rugpijn lijkt een gebrek aan rompstabiliteit te zijn. Stabilisatie-oefeningen zijn dus een vaak gebruikte behandelmethode. Ook de McKenzie methode kan een manier zijn om rugklachten te verminderen. Dit verband is al aangetoond in onderzoek, maar van beide soorten oefentherapie is niet duidelijk wat de invloed ervan is op de dikte van de stabiliserende spieren. Deze studie is uitgevoerd om de effectiviteit van stabilisatie oefeningen versus McKenzie oefeningen op pijn, beperkingen en spieromvang (zowel in rust als tijdens contractie) bij mensen met chronische lage rugpijn te meten en te vergelijken.

Methode

Er hebben 30 mensen met lage rugpijn meegedaan aan dit gerandomiseerde gecontroleerde onderzoek. Vijftien mensen kregen stabilisatie oefeningen, de overige 15 werden behandeld volgens de McKenzie methode. De behandeling bestond uit 18 sessies, verdeeld over 6 weken. Iedere sessie was individueel en onder supervisie en duurde een uur. Meetmomenten waren voor aanvang van de studie en na 6 weken. Meetinstrumenten die werden gebruikt waren:

Stress, angst, somberheid, burn-out?

Contact

 

0621867046

Het is oplosbaar!

  • VAS-schaal : voor de meting van pijn.
  • Functional Rating Index (FRI, Ansari 2011): voor de meting van beperkingen. Dit meetinstrument bestaat uit 10 secties waarbij mensen konden scoren op een schaal van 1 tot 5. De uiteindelijke score wordt weergegeven als een percentage tussen 0 en 100%.
  • Echoscopie is gebruikt om de spieromvang te meten, zowel tijdens rust als tijdens submaximale contractie aan beide zijden.

De stabilisatie oefeningen werden ingedeeld in 6 stadia, beginnend bij geïsoleerde aanspanning van de m. transversus abdominis en de m. multifidus in stadium 1, oplopend in moeilijkheid tot gecompliceerde en pijnprovocerende bewegingen in stadium 6. In de McKenzie groep werden de geselecteerde oefeningen 80-100 keer uitgevoerd.

TIP:  Mindfulness training heeft diverse positieve effecten voor oudere patiënten met chronische lage rugpijn

Resultaten

Voor aanvang van de behandeling waren er geen significante verschillen tussen de groepen. Na de behandelperiode was pijn in beide groepen significant afgenomen. Tussen de groepen was er een significant verschil op pijn, beperkingen, en grotere spieromvang van zowel m. transversus abdominus tijdens draw-in manoeuvre als de linker transversus abdominus tijdens straight leg raise. Dit was allemaal in het voordeel van de groep die stabilisatie oefeningen kreeg. Op de overige metingen van spieromvang was geen significant verschil tussen de groepen.

Opmerkingen samenvatter

Dit onderzoek toont aan dat specifieke stabiliserende oefeningen van de m. transversus abdominis en de m. multifidus effectiever lijken te zijn dan McKenzie oefeningen. De spieromvang was maar in twee van de van de tien gedane metingen significant toegenomen in de stabilisatiegroep ten opzichte van de McKenzie groep, maar klinisch relevanter is dat pijn en beperking na de stabilisatieoefeningen significant waren verbeterd. Interessant is dat de pijn in de McKenzie groep wel significant was afgenomen, maar dat er geen significante verbetering in beperkingen en geen significante toename in spieromvang was van de gemeten spieren. Waarschijnlijk is deze verbetering in pijn gebaseerd op andere mechanismen dan puur de toename in spieromvang. Gezien de beperkte grootte van de groep en de korte interventie- en follow up tijd moeten deze bevindingen wel met enige terughoudendheid geïnterpreteerd worden, maar het geeft wel aan dat het belangrijk is altijd kritisch te blijven kijken naar de gebruikte behandelmethode.

Bron

Hosseinifar, M., Akbari, M., Behtash. H., Amiri, M., Sarrafzadeh, J. (2013). The effects of stabilization and McKenzie exercises on transverse abdominis and multifidus muscle thickness, pain, and disability: A Randomized Controlled Trial in nonspecific chronic low back pain. J Phys Ther Sci. Dec;25(12):1541-5.

Marjolein Streur

Marjolein Streur

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 2 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 18 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 7 januari 2025. Prijs € 1695,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb