Smartphone gebruik en musculoskeletale pijn

10-18-smartphone-gebruik-en-musculoskeletale-pijn_336565307

Het gebruik van mobiele telefoons brengt een specifiek gebruik van het musculoskeletale systeem met zich mee. Tijdens het typen op een smartphone worden de duim en de nek belast; de typische houding is nekflexie en repetitieve bewegingen van de duim. Meerdere case-studies tonen aan dat hierdoor musculoskeletale klachten kunnen ontstaan, zoals tendinitis, tenosynovitis en artritis aan carpometacarpale I. Ook blijkt dat de houding, manier van typen en spieractiviteit anders is bij mensen die musculoskeletale klachten hebben dan bij degenen die klachtenvrij zijn. Zo suggereren eerdere studies aan dat de mensen met klachten bijna allemaal hun hoofd voorovergebogen zitten en geen ondersteuning hebben voor hun armen. Hierdoor ontstaat statische musculaire belasting in de nek en schouders. Vaak hielden zij ook de telefoon met één hand vast een gebruikten dus ook maar één duim, waardoor daar een toename is in repetitieve bewegingen. Dit is duidelijk onderscheidend van de mensen zonder klachten die met een rechte nek zitten, de onderarm ondersteunen en de telefoon gebruiken met twee handen en twee duimen.
Daarnaast zijn er ook aanwijzingen dat het gebruik van de mobiele telefoon geassocieerd is met stress bij jonge volwassenen. Het doel van deze studie was om te bepalen of sms’en op een mobiele telefoon een risicofactor is voor musculoskeletale stoornissen in de nek en bovenste extremiteiten bij jong volwassenen bezien na één en vijf jaar.

Methode

Een groep Zweedse mensen tussen 20 en 24 jaar werd geïncludeerd. Door middel van een vragenlijst verzamelden de onderzoekers gegevens over: de hoeveelheid sms’jes die de deelnemers ontvingen en verzonden, de ervaren symptomen in de nek en bovenste extremiteit, algemene gezondheid, ervaren mate van stress, fysieke activiteit en computergebruik.

TIP:  Dagelijkse beslommeringen correleren met hoofdpijn

Resultaten

Bij baseline bestond de groep uit 7092 mensen. Na één jaar waren de gegevens van 4148 mensen bekend en na vijf jaar van 2724. Bij baseline rapporteerde 23% van de mannen en 47% van de vrouwen aanhoudende pijn in de nek. 21% van de mannen en 29% van de vrouwen zeiden last te hebben van pijn in de schouders of bovenste extremiteiten. Er bleken duidelijke associaties te zijn tussen de mensen die de meeste berichten stuurden en pijn in de nek/bovenrug. Tintelingen of doofheid in de hand of vingers was bij vrouwen geassocieerd met de twee groepen die het meest sms’ten en met het een na hoogste niveau van sms’en bij mannen. Bij de mensen die klachtenvrij waren bij baseline, werden er bij de meetmomenten na één jaar associaties gevonden tussen hoog stabiel sms-gedrag (11 sms’jes per dag) en tintelingen/doofheid in de hand/vingers. Bij vijf jaar werden er geen significante associaties meer gevonden, hoewel er wel een trend te zien was in het rapporteren van pijn in de schouder en bovenste extremiteiten. De mensen die bij baseline symptomen hadden en een hoog stabiel sms-gedrag vertoonden, rapporteerden na één jaar vaker pijn in de nek/hoge rug en schouder/bovenste extremiteit.

Opmerkingen samenvatter

Er lijkt een verband te bestaan tussen sms-gedrag en het ontwikkelen van klachten in de nek, bovenrug en bovenste extremiteiten. In dit onderzoek is specifiek naar sms’en gekeken, omdat daarbij de nek in meer flexie blijkt te zijn dan bij internetten of het kijken van video’s. Met name de mensen die 20 sms’jes of meer verstuurden per dag,  ontwikkelden vaker klachten dan degenen die minder sms’ten. Toch waren er ook mensen met zes of minder sms’jes per dag die klachten ontwikkelden. Dit onderzoek liep van 2007 tot 2012. Gezien de sterke toename van het verzenden van berichten via de telefoon, via sms, WhatsApp of andere diensten, lijkt het risico op klachten door het gebruik ervan nu nog groter te zijn. De auteurs concluderen uit dit en eerdere onderzoeken dat het risico op klachten verminderd kan worden door de smartphone hoger te houden, zodat er minder nekflexie is, de armen te ondersteunen, met twee duimen te typen en de typsnelheid te verhogen zodat ze statische houding minder lang aangehouden hoeft te worden. Een zinvol stukje patiënten educatie voor fysiotherapeuten erbij: smartphone gebruik.

TIP:  Zazen, adem en hartvariabiliteit

Bron

Gustafsson, E., Thomée, S., Grimby-Ekman, A., Hagberg, M. (2017) .Texting on mobile phones and musculoskeletal disorders in young adults: A five-year cohort study. Appl Ergon. Jan;58:208-14.

Marjolein Streur

Marjolein Streur

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb