Praktijk-chronische pijn Veldhoven

Psychologische behandeling van pijn in Eindhoven-Veldhoven

Voor patiënten met chronische pijn is het mogelijk behandeling te krijgen in de praktijk in Veldhoven, dicht bij Eindhoven. Het uitgangspunt daarbij is dat veel patiënten met chronische pijn onvoldoende gebruikmaken van psychologische technieken. Daardoor laten ze een belangrijk potentieel voor verlichting van pijn liggen. Dat is jammer. Er zijn talloze onderzoeken die aantonen dat cognitief gedragsmatige en emotionele factoren een belangrijke rol spelen bij het onderhouden van de pijn en beperkingen. Even zo zijn er talloze onderzoeken die aantonen dat psychologische interventies hier verlichting geven. Het is een bekend gegeven dat veel patiënten met chronische pijn, en ook hun hulpverleners, vooral oplossingen blijven zoeken in het medische circuit. Begrijpelijk natuurlijk, want pijn voelt erg lichamelijk aan en ontstaat ook overtuigend als we bijvoorbeeld het lichaam stoten. Feitelijk is dit lichamelijke verhaal slechts de halve waarheid en is men blind voor de andere helft, de psychologie van pijn. Dertig jaar ervaring met patiënten met chronische pijn, en evenzoveel jaren serieuze studie van- en publicaties rond dit onderwerp, maakt dat dit mijn speerpunt is geworden: mensen met chronische pijn helpen hun psychologische vermogens optimaal te benutten voor fysiek- en mentaal welzijn.

Voor meer informatie of een afspraak

Als je meer informatie wilt of een afspraak wilt maken dan kan dat via de praktijkwebsite. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met je op om een gesprek in te plannen.

Zo pakken we het aan

Hier onder staat het stappenplan dat we volgen. Zie dit als een algemene routekaart. Soms zullen we op meerdere plaatsen tegelijk werken. Op een andere moment grijpen we misschien terug op een eerdere stap.

1. Uw verhaal rond pijn

Eerst wordt verkend welke last u van pijn ondervindt. Vervolgens verkennen we wat u al ondernomen heeft en wat daar het resultaat van is. Zo verschijnen al de eerste contouren voor mogelijke richtingen rond het verminderen en hanteerbaar houden van pijn.

2. Wat weet u over pijn?

In de volgende stap wordt onderzocht wat u weet van het verschijnsel van pijn in het algemeen, en daarmee dus ook van uw eigen pijn. Meestal weten patiënten met chronische pijn daar veel te weinig van af en dus is scholing rond pijn (pijn-educatie) absoluut noodzakelijk.

3. Hoe gemotiveerd bent u?

Een volgend punt is motivatie. Hoe hard wilt u er voor werken? Laten we wel wezen, psychologische technieken inzetten is als het ontwikkelen van een set vaardigheden. Je moet het trainen. Alleen maar aanhoren heeft geen zin. Maar als je er voor werkt, dan is het zeker dat je verandert.

4. Levensgebieden optimaliseren

Daarna komen we bij een aantal levensgebieden die pijn kunnen onderhouden of versterken. Veel van die levensgebieden zijn waarschijnlijk niet optimaal. Het volgende rijtje zal u bekend zijn, maar heeft u er ook alles aangedaan? Echt alles?

  • Goede fysieke conditie.
  • Gezond eten en drinken.
  • Overgewicht verminderen.
  • Slaap patroon herstellen.
  • Afleiding leren zoeken.
  • Waardevolle contacten opbouwen.
  • Interesses en passies oppakken.
  • Etc...

5. Pijntechnieken aanleren

Als u met de vorige stap bezig bent het fundament onder uw leven te optimaliseren, gaan we tegelijkertijd aan de slag met pijnregulatie technieken. Dat kan gaan over het op slimme wijze bijhouden van het pijnverloop, speciale afleidingstechnieken, vormen van zelfsuggestie of zelfhypnose, actieve of diepe ontspanningsmethoden, specifieke ademtraining rond pijn, doemdenken rond pijn ombuigen, lichaamsbewustzijn trainen en leren inzetten, de woordloze taal van het lichaam leren verstaan, vervormde lichaamskaarten in het brein corrigeren, en nog veel meer...

6. Emotioneel-lichamelijke integratie

Het voorgaande was de oppervlakkige route. Veel van ons probleem gedrag, emotionele reactiviteit en onze mentale- en fysiek pijnen worden door dieper gelegen oorzaken aangejaagd. Gebeurtenissen uit het verleden die doorwerken in het heden: bijvoorbeeld een opvoeding waarin je niet gezien bent of veel kritiek hebt gehad, misschien is er zelfs sprake geweest van misbruik. Ook ongevallen of operaties die 'overlevingsstress' hebben opgeleverd kunnen in het lichaam hun spanningssporen achterlaten. Daar helpt belevingsgericht lichaamswerk, waarbij altijd geldt: jij bepaalt het tempo!

7. Afronding

Je hebt een heel pad afgelegd en veel geleerd over jezelf en je pijn. We kijken daar samen op terug en zoeken de 'pareltjes': wat werkte? Ook kijken we naar voren hoe je nu zelf verder kunt gaan.

Voor meer informatie of een afspraak

Als je meer informatie wilt of een afspraak wilt maken dan kan dat via de praktijkwebsite. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met je op om een gesprek in te plannen.