7_04_1_fysiotherapie-nlp-neurolinguïstisch-programmeren_127243214

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Data volgen. Prijs € 495,-

Als je als fysiotherapeut gebruik wilt maken met de wonderlijke interventies van Neuro-linguïstisch programmeren (NLP), dan is dit je kans. Neuro-linguïstisch programmeren is de krachtigste begeleidingsvorm die wij aanbieden. Het is verbazend effectief. NLP is een cognitief-gedragsmatige benadering ontwikkeld buiten het veld van de academische psychologie. Dat maakt NLP populair bij een grote groep coaches en hulpverleners, die weliswaar geen psycholoog zijn, maar wel psychologie willen toepassen binnen hun behandeling. Ook fysiotherapeuten passen NLP met succes toe bij het motiveren en veranderen van hun patiënten. Recent verschenen er boeken over NLP toepassingen binnen de gezondheidszorg.

Globale inhoud
In deze driedaagse cursus leert u de uitgangspunten, modellen en processen van NLP kennen en oefent u praktisch specifieke NLP technieken in. Voorbeelden zijn: rapport opbouwen, het werken met doelen, ankers, activeren van hulpbronnen, de swish, overtuigingen, submodaliteiten, meta-model en tijdlijnen. NLP wordt nadrukkelijk binnen een fysiotherapeutische context geplaatst voor patiënten met gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld stressgerelateerde problematiek, (chronische) pijn, vermoeidheid, benauwdheid, en verwerking van blijvende functiebeperkingen staan centraal.
U oefent de interventies onderling op elkaar, zowel op persoonlijke aspecten als op zelf ingebrachte patiëntencasussen.
Waar de cursus Pijn- en stressmanagement technieken meer een lichamelijke insteek kiest, richt de cursus 'Praktijk - Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)' zich vooral op de cognitieve ingang via het onderzoeken en beïnvloeden van taalpatronen, denkstijlen, en visuele- of auditieve imaginatie.

In deze module staat het volgende boek centraal: Walker, L. Changing with NLP: a casebook of neuro-linguistic programming in medical practice. Radcliffe Medical Press: Oxford. Het boek dient als raamwerk. U hoeft dit boek niet aan te schaffen.

Doelgroep: Fysiotherapeuten, oefentherapeuten
Doelstelling: Basisvaardigheden van NLP verwerven voor het verminderen van psychologische herstelbelemmerde factoren zoals fear-avoidance problematiek, stressgerelateerde problemen en motivationele problemen rond het bewegen.
Data:
Data volgen.
Tijd:
13:00-16.15 uur op locatie de praktijk oefenen. Overige uren in tijd naar keuze (video's over theorie en literatuur).
Prijs:
€ 495,- (Incl. inschrijfgeld, koffie/thee en syllabus).
Docent(en):
drs. Peter van Burken - fysiotherapeut/psycholoog
Cursusleiding:
Mw I.R. Lörincz
Leslocatie:
Nieuwegein. Middelhoeve 33. Auto: vrij parkeren. Trein: vanaf centraal station Utrecht met de sneltram in een paar minuten te bereiken.
Studielast:
 16 uur (9 contacturen, 7 uur video).
Werkwijze:
Oefenen live op locatie nadat de college-video’s bestudeerd zijn. Literatuur ter verdieping. Blended learning.
Toetsing:
Geen
Certificaat: Bij 100% aanwezigheid ontvangt de deelnemer een certificaat als bewijs van deelname.
Deelnemers:
Minimaal 11, maximaal 18.
Accreditatie:

Geen accreditatie.

Enkele artikelen over NLP met relevantie voor fysiotherapie: