Patiënten met chronische nekpijn kunnen minder krachtig in- en uitademen

De auteurs van dit artikel speculeren dat veranderingen in cervicale mobiliteit, positie van het hoofd, en disfuncties in het lokale en meer algemene spiersysteem kan leiden tot veranderingen in de kracht-lengte curve, spier disbalans en segmentale instabiliteit. Dit zou het functioneren van de borstkast en de ademhaling negatief kunnen beïnvloeden. Vooral de inspiratie zou negatief beïnvloed worden omdat de belangrijkste spieren die de nek en de borstkas met elkaar verbinden (sternocleidomastoideus, scaleni, en trapezius) een inspiratoire functie hebben. Omdat er slechts één pilotstudie is die de relatie laat zien tussen chronische nekpijn en een afname in respiratoire kracht deden de auteurs hier een onderzoek naar. Ze keken bovendien of psychologische factoren hier mede een rol spelen.

Methode
Aan dit onderzoek deden 45 patiënten met chronische nekpijn mee en 45 gezonde patiënten. De patiënten in de twee groepen waren gematched op geslacht, leeftijd, lengte, en gewicht. Alle deelnemers werden onderzocht in het cardiorespiratoire laboratorium van de afdeling fysiotherapie.

 • Met een draagbare monddrukmeter werd in staande positie zowel de maximale inspiratoire druk als de maximale expiratoire druk opgemeten.
 • De maximale isometrische kracht van de nek flexoren en nek extensoren werd met een nek-dynamometer in stand onderzocht vanuit een neutrale hoofdpositie.
 • De craniocervicale flexietest werd gebruikt voor het bepalen van het uithoudingsvermogen van de diepe nekflexoren.
 • Met het Zebris ultrasound-based motion analysis system werd de cervicale mobiliteit bepaald.
 • De forward head posture werd bepaald via de craniovertebrale hoek (lijn gehooringang naar processus C7 ten opzichte van horizontaal).

De patiënten vulden ook een aantal vragenlijsten in:

 • Pijn: een aantal VAS schalen.
 • Beperkingen: Neck Disability Index.
 • Fysieke activiteiten: Baecke Questionnaire of Habitual Physical Activity.
 • Angst en depressie: Hospital Anxiety and Depression Scale.
 • Kinesiofobie: Tampa Scale for Kinesiophobia.
 • Catastroferen over pijn: Pain Catastrophizing Scale
TIP:  Psychologisch gevoelige astmapatiënten heeft bij stress langer bronchoconstrictie

Resultaten
De patiënten hadden ten opzichte van de gezonde controlegroep significant zwakkere nek extensoren en een trend naar zwakkere nek flexoren. Ook de mobiliteit was in alle richtingen significant verminderd ten opzichte van de controlegroep. Bovendien waren de diepe nek flexoren significant zwakker.
Belangrijker is de bevinding dat de maximale inspiratoire druk en de maximale expiratoire druk significant verminderd waren (13,8% en 15,4% minder ten opzichte van gezonden). Zowel de maximale inspiratoire druk als de maximale expiratoire druk waren significant gecorreleerd aan de kracht van de nek flexoren en extensoren (correlaties rond de 0.6), en aan kinesiofobie en catastroferen (correlaties rond de 0.3-0.4). De maximale respiratoire kracht was daarnaast ook gecorreleerd aan de dagelijks pijn en beperking in de nek.

Opmerking samenvatter
Dit onderzoek laat zien dat nekpijn en de ademhaling aan elkaar gerelateerd zijn. Eerder onderzoek toonde dit ook bij rugpijn. Op dit moment is het nog te vroeg om causale relaties te gaan leggen of stellige fysiotherapeutische adviezen te geven. Maar signalen zijn er wel: oog hebben voor de ademhaling bij nek (of rugpijn) lijkt zinvol.

Dimitriadis, Z., Kapreli, E., Strimpakos, N., & Oldham, J. (2013). Respiratory weakness in patients with chronic neck pain. Man Ther, 18(3), 248-253.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb