Berichten

Progressieve Relaxatie van Jacobson: een overzicht

Invloeden op Jacobson Jacobson bestudeerde aanvankelijk de schrikreactie op onverwacht harde geluiden. Hij ontdekte dat deze schrikreactie niet of nauwelijks optrad bij ontspannen personen. Zijn eerste objectieve maat voor het…

Verder lezen...

De invloed van (ziekte)opvattingen bij rugpijn

Boven alles zijn mensen vooral denkende wezens. Opvattingen (beliefs) zijn basale en relatief gefixeerde ideeën over de aard van de realiteit. Ze worden gevormd vanaf de kindsheid en beïnvloed door…

Verder lezen...

Valse hoop door arts en patiënt in stand gehouden

De meeste patiënten met kanker willen hun diagnose weten en de kans op herstel (zie BMJ). Dat wil niet zeggen dat ze alle details en het meest slechte nieuws willen…

Verder lezen...

Hoe de patiënt tegen de medisch verklaring van zijn somatisatiestoornis aankijkt

De nomenclatuur van ziekten is ontwikkeld om de communicatie tussen artsen en gezondheidswerkers te bevorderen en is niet gericht op de patiënten. Goede communicatie wordt echter steeds belangrijker omdat patiënten…

Verder lezen...

Symptoomperceptie bij astma

Binnen één uur kan zich bij astma patiënten een levensbedreigende luchtweg obstructie ontwikkelen. Het accuraat waarnemen van symptomen om vervolgens de medicatie daarop aan te passen is mede daarom essentieel….

Verder lezen...

Willen patiënten wel betrokken worden bij beslissingen?

Er is sterk bewijs dat patiënten meer tevreden zijn en meer compliantie tonen als ze hun bezorgdheid en ideeën in de consultatie kwijt kunnen. Sommige auteurs menen daarom dat men…

Verder lezen...

‘Iets hebben om voor te leven’ beschermt mogelijk tegen borstkanker

Het is nog onduidelijk of psychosociale factoren bijdragen aan de ontwikkeling van borstkanker. Recente meta-analyses en overzichtsartikelen melden bijvoorbeeld geen bewijs of slechts een zwak effect van onderdrukte emoties en…

Verder lezen...

De pijnpatiënt bevrijden uit zijn ingeperkte denken en bewegen

Deze samenvatting is een vrije bewerking van het artikel van Edwards (e.a.) 2006. Bewegen aanleren Bewegen aanleren, herleren of afleren (beïnvloeden) speelt een centrale rol binnen de fysiotherapie. De fysiotherapeut…

Verder lezen...

Hoog intensieve aërobe training is zowel gunstig voor pijnreductie en beperkingen, als voor psychologisch welzijn van rugpatiënten

De diverse meta-analyses die ondertussen uitgevoerd zijn naar het effect van fysieke training op lage rugpijn geven vooralsnog geen eenduidige positief antwoord. Hoewel de rol naar het effect van matig…

Verder lezen...

De impact van chronische ziekte op het ‘zelf’

In dit hoofdstuk wordt een model van illness cognitions geïntegreerd met concepten van ‘zelf’ en identiteit, om te komen tot hypothesen over de interactie tussen het ‘zelf’ en chronisch ziekzijn….

Verder lezen...

Angst en de invloed op de communicatie tussen arts en patiënt

De manier waarop de arts en patiënt communiceren heeft significante impact op gezondheidsuitkomsten. Een veel genoemd model in dit verband is het patiënt-centered model dat contrasteert met het dokter-centered model….

Verder lezen...

Leven met functiebeperkingen: een rationele benadering

Om de stijging in kosten te beheersen, wordt de lengte van de revalidatieprogramma’s bekort. Dat leidt er toe dat meer mensen ontslagen worden die nog niet aangepast zijn aan de…

Verder lezen...

Het biopsychosociale perspectief op chronische pijn

Pijn is één van de belangrijkere gezondheidsproblemen in de maatschappij. Ze tast miljoenen mensen aan en kost biljoenen dollars, naast het onberekenbaar menselijk lijden (USA). De behoefte aan een alternatief…

Verder lezen...

Schrijven over stressvolle gebeurtenissen en het effect op astma en reuma

De auteurs stellen in de inleiding van hun artikel dat er in toenemende mate bewijs is dat het rekening houden met de persoonlijke behoeften van de patiënt zowel psychologische als…

Verder lezen...

Emotionele intelligentie en zelfregulatie van de stemming

De auteurs definiëren emotionele intelligentie als een set van vaardigheden die bijdragen aan: de accurate inschatting en expressie van emoties bij/van zichzelf en anderen, de effectieve regulatie van emoties bij…

Verder lezen...

De attitude van de medische student voorspelt zijn attitude tijdens de stage

De auteurs omschrijven een humanistische arts als iemand die: de visie van de patiënt respecteert en zijn of haar mening in overweging neemt bij beslissingen over zijn gezondheid, oog heeft…

Verder lezen...

Lateralisatie en somatisatie: de linker- en rechter hersen hemisfeer

Zowel de psychodynamische- als sociale theorieën hebben ruim aandacht gehad als verklaringsmodel voor somatisatie. De biologische aspecten van somatisatie hebben relatief weinig aandacht gekregen. Cerebrale asymmetrie is een biologisch concept…

Verder lezen...

Hechting en psychosomatiek

Attachment theorie van Bowlby Een centraal innovatief punt binnen de attachment theorie van Bowlby is dat de behoefte van baby en kind om in de nabijheid van de moeder te…

Verder lezen...

Examenstress vertraagt wondherstel

Het herstellen van de barrièrefunctie tegen infecties ,na verwonding, door herstel van het epitheel, vraagt om een complex samenspel van gerekruteerde inflammatoire-, immuun- en weefselcellen. Stress kan de productie verminderen…

Verder lezen...

Communicatieve vaardigheden zijn in medische setting goed te trainen

Een groot aantal studies laten zien dat communicatieve vaardigheden aangeleerd kunnen worden, maar dat er in de loop van de tijd ook weer terugval kan optreden. Terugval in de kwaliteit…

Verder lezen...