Berichten

Verschillen tussen de westerse en boeddhistische kijk op lijden, stress en coping

In westerse culturen gaat men anders met stress om dan in boeddhistische culturen. Dat komt door belangrijke verschillen in denken tussen die maatschappijen. Deze samenvatting wil daar meer duidelijkheid in…

Verder lezen...

De relatie tussen spiritualiteit, coping en pijn

Veel mensen met chronische pijn maken gebruik van religieuze- of spirituele vormen van pijncoping, zoals bidden, hoop of spirituele steun zoeken. Het biopsychosociale model van pijn maakt aannemelijk dat geloofsopvattingen…

Verder lezen...

Zowel te lang als te kort slapen is ongunstig voor eudaimonisch welzijn

Slapen heeft als belangrijke functie de kleine dagelijkse beschadigingen te repareren en, gezondheid en energie te herstellen. Slaapproblemen komen echter binnen de algemene populatie veel voor (13%-52% afhankelijk van het…

Verder lezen...

Waarden, religie, spiritualiteit, en zingeving

1 Waarden Waarden zijn opvattingen en attitudes over hoe dingen zouden moeten zijn en wat belangrijk voor ons is. De laatste 20 jaar is er onder studenten een trend meer…

Verder lezen...

Raakpunten tussen spiritualiteit en mentaal- en fysiek welzijn: actieve hoopvolle verbondenheid

Vanaf de verlichting in de 17e eeuw tot aan het begin van de twintigste eeuw meende men dat verlichting van lijden vooral door de ontwikkeling van wetenschap en technologie gegeven…

Verder lezen...

Negatieve verwachting maakt stimulus pijnlijker

De beleving van noxische stimuli wordt voor een deel bepaald door verwachtingen die we rond de stimuli hebben. Een noxische stimulus doet meer pijn als men vooraf een waarschuwingssignaal geeft…

Verder lezen...

Luisteren naar het levensverhaal van de patiënt bevordert zijn welzijn

Er is een toenemend gebruik van reminiscentie en levensverhalen methoden in de gezondheidszorg. Reminiscentie is het hardop of in stilte memoreren van eerdere ervaringen. Volgens Gibson, 2004 heeft dat vier…

Verder lezen...

Posttraumatische stressstoornis en chronische pijn komen vaak samen voor

Chronische pijn en post traumatische stressstoornis (PTSS) komen relatief vaak samen voor. Mensen met chronische pijn en PTSS rapporteren intensere pijnen, meer emotionele stress en meer beperkingen door de pijn….

Verder lezen...

Hoe zit het ook al weer met seizoensdepressies?

In een kort overzicht verhelderen de auteurs de diagnose en therapie rond seizoensdepressies. Seizoensdepressies hebben de kenmerken van een echte depressie, maar treden alleen in de herfst of winter op…

Verder lezen...

Effecten van psychologsiche behandeling van eczeem

Het feit dat ontstekingsreacties positief en negatief beïnvloed worden via het autonome zenuwstelsel, kan men doortrekken naar huidziekten zoals atopisch eczeem. Onderzoek toonde de psychologische interventie in combinatie met standaard…

Verder lezen...

Zazen, adem en hartvariabiliteit

Het hart klopt niet met de regelmaat van de klok… De hartfrequentie neemt door allerlei invloeden toe en af. Zelfs de ademhaling heeft al invloed op de hartfrequentie. Men noemt…

Verder lezen...

Stressmanagement voor het spastische darmsyndroom

Het irritable bowel syndrome (IBS) is de meest genoemde diagnose bij verwijzing naar gasteroenterologie. Het betreft de helft van de verwijzingen daarheen in de UK. Een groot deel van de…

Verder lezen...

Conflictmanagement binnen een fysiotherapeutische setting

De auteurs merken op dat het niet zo zeer gaat om het minimaliseren of elimineren van conflicten uit de interpersoonlijke relatie, maar om het managen van conflicten. Condities die interpersoonlijke…

Verder lezen...

Voorbij de relaxatierespons: Intentioneel systemische mindfulness

Onderzoek naar meditatie in de jaren 70 vertrok vanuit een ziekte model en het getalsmatig raamwerk en was sterk gericht op verminderen van symptomen en spanning, Veel minder aandacht ging…

Verder lezen...

Dynamische training versus relaxatie training bij reumapatiënten

Sinds de jaren 70 worden dynamische training, isotonische training en/of aërobe training, meer en meer bij RA aanbevolen. Evaluatie onderzoek laat een positief effect zien op de spierfunctie, aërobe capaciteit,…

Verder lezen...

Dagelijkse beslommeringen correleren met hoofdpijn

Het was nog niet geheel duidelijk in hoeverre stressvolle levensgebeurtenissen aan chronische hoofdpijn bijdragen. Een mogelijke reden was het gebruik van normatieve schalen zoals die van Holmes en Rahe. Het…

Verder lezen...

Relaxatie training als behandeling voor milde hypertensie

Onderzoek naar het effect relaxatie op hypertensie had veel methodologische gebreken en lieten vaak tegenstrijdige resultaten zien. Vandaar dat de onderzoekers een gerandomiseerd onderzoek uitvoerden bij ongecompliceerde en niet eerder…

Verder lezen...

Automatisatie van lopen meten en trainen

Vaardig bewegen (skillfully) is noodzakelijk voor adaptief omgaan met altijd veranderende omgevingsomstandigheden. Automatiseren van bewegen is daar een onderdeel van en zorgt er voor dat voor adaptief bewegen minder of…

Verder lezen...

Autogene Training van Schultz: een overzicht

Geschiedenis van autogene training Autogene training wordt veel beoefend in Europa, Rusland en Japan maar is veel minder populair in Noord Amerika. Johannes Schultz (1884-1970) noemde het een zelf-hypnose methode….

Verder lezen...

Verkorte methoden van Progressieve Relaxatie: een overzicht

Geschiedenis van Progressieve Relaxatie Joseph Wolpe presenteert in 1958 een sterk verkorte versie van progressieve relaxatie om te gebruiken bij tegenconditionering. In zijn methode pakt hij zestien spiergroepen samen in…

Verder lezen...