Manuele therapie succesvol bij cervicogene duizeligheid

9-08-Manuele therapie succesvol bij cervicogene duizeligheid _157803128

Cervicogene duizeligheid is een veel voorkomend probleem, met soms ingrijpende gevolgen voor het dagelijkse leven. Mensen die hieraan lijden rapporteren stress, verminderde kwaliteit van leven en verminderde productiviteit. Manuele therapie is een bewezen goede behandelmethode hiervoor op de korte termijn, maar onderzoeken op de lange termijn zijn nog nauwelijks uitgevoerd. In eerdere onderzoeken is de effectiviteit van passieve mobilisaties (Passive Joint Mobilisation, PJM) volgens Maitland en Mulligan’s Sustained Natural Apophyseal Glides (SNAG’s) aangetoond. Dit RCT richt zich op de lange termijn effecten van deze twee technieken, en vergelijkt ze daarnaast ook met elkaar en met een placebo.

Methode

De deelnemers werden ingedeeld in drie groepen: 1) SNAG’s gecombineerd met self-SNAG’s, 2) PMJ’s met ROM oefeningen of 3) placebo (niet-werkzame laser). Gedurende 6 weken ontvingen ze 2 tot 6 behandelingen, vastgesteld door de therapeut op basis van de individuele reactie. Meetmomenten waren bij baseline, na 6 weken, na 12 weken en na 12 maanden.
De deelnemers hadden minstens 3 maanden klachten van duizeligheid die veroorzaakt werden door bewegingen in de cervicale wervelkolom, met daarbij een voorgeschiedenis van nekpijn en/of – stijfheid. SNAG’s werden uitgevoerd volgens het protocol van Mulligan en na de tweede behandeling werd mensen geleerd dit zelf uit te voeren met de opdracht om dit iedere dag 6x te doen. PJM werd uitgevoerd volgens Maitland, bij maximaal 3 pijnlijke of hypomobiele gewrichten. Na de tweede behandeling kregen de deelnemers als oefening mee om dagelijks de ROM te vergroten in de symptoomvrije richtingen.

Stress, angst, somberheid, burn-out?

Contact

 

0621867046

Het is oplosbaar!

Primaire uitkomstmaat was intensiteit van duizeligheid gemeten op een VAS-schaal van 0-100.

Secundaire uitkomstmaten waren:

  • Frequentie van duizeligheid, gemeten op een 6-punts Likert schaal.
  • Dizziness Handicap Inventory (DHI) (Jacobson 1990); een vragenlijst bestaand uit 25 vragen over duizeligheid, waarbij 0 de minimale score is en 100 maximaal.
  • Intensiteit van cervicale pijn gemeten op een VAS-schaal van 0-100.
  • Cervicale range of motion gemeten met de CROM-device (Audette, 2010).
  • Propriocepsis van de nek, gemeten met de CROM-device tijdens repositionering van de nek.
  • Balans gemeten met de Chattecx balance dynamic system.
  • Bereikte effect gemeten op een 6-punts schaal.

Resultaten

In totaal zijn 86 mensen geïncludeerd met een gemiddelde leeftijd van 62 jaar. Hiervan werden er 29 in de SNAG-groep, 29 in de PJM-groep en 28 in de placebo-groep behandeld. Bij baseline waren er geen significante verschillen tussen de groepen. Iedere groep kreeg gemiddeld 4 behandelingen.
Wat betreft intensiteit van de duizeligheid was in alle groepen na 12 maanden verbetering te zien; in de SNAG-groep 43% verbetering, in de PJM-groep 53% en in de placebo-groep 28%. Deze verschillen waren echter niet statistisch significant. Qua frequentie van duizeligheid was er wel een significant verschil tussen de twee groepen die behandeling kregen en de placebo groep. Het verschil tussen de SNAG en de PJM was niet significant. Ditzelfde gold voor de score op de DHI en het bereikte effect. Intensiteit van de nekpijn was in alle drie de groepen significant afgenomen na 12 maanden. ROM was in alle drie de groepen significant toegenomen, maar in de SNAG-groep in 6 richtingen, in de PJM-groep in 4 richtingen en in de placebo-groep in 2 richtingen. Propriocepsis liet geen significante verschillen zien bij vergelijking binnen en tussen de groepen. Balans in de SNAG groep was significant verbeterd ten opzichte van de placebo groep bij 2 houdingen, bij PJM ten opzichte van placebo in 1 houding.

Opmerkingen samenvatter

Beide groepen die manuele therapie ontvingen verbeterden significant en klinisch relevant ten opzichte van de placebo groep. Of hierbij werd gekozen voor passieve mobilisaties volgens Maitland of Sustained Natural Apophyseal Glides volgens Mulligan maakte niet heel veel verschil, hoewel er een klein voordeel was voor de SNAG groep. De vooruitgang in de SNAG groep was op korte termijn groter, maar op lange termijn was dit verschil niet meer te zien. Een klinisch zeer relevant verschil was vooral te vinden in de frequentie van de duizeligheid; met manuele therapie verschoof de frequentie van 1-4 keer per week naar 1-4 keer per maand. Ondanks dat dit niet specifiek is vastgelegd –wellicht dat de hogere score op de DHI dit verschil representeert-, leidt dit waarschijnlijk tot duidelijke verbetering in de eerder genoemde problemen als stress, kwaliteit van leven en productiviteit.

Bron

Reid, S.A., Callister, R., Snodgrass, S.J., Katekar, M.G., Rivett, D.A. (2015) Manual therapy for cervicogenic dizziness: Long-term outcomes of a randomised trial. Man Ther. Feb;20(1):148-56.

Marjolein Streur

Marjolein Streur

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 2 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 18 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 7 januari 2025. Prijs € 1695,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb