Effecten van voorste kruisband letsel op propriocepsis niet klinisch relevant

De voorste kruisband (VKB) is niet alleen belangrijk voor stabiele beweging van de knie, het lijkt ook een rol te spelen in de propriocepsis van de knie. Propriocepsis wordt meestal gemeten door de gewrichtpositie, of de drempel waarbij een passieve beweging wordt waargenomen. Ongeveer 1% van de VKB bestaat uit proprioceptieve receptoren. Na een blessure…

Lees meer

Gesloten keten oefeningen effectiever dan open keten na voorste kruisband reconstructie

Fysiotherapie speelt een belangrijke rol bij de revalidatie na een voorste kruisband reconstructie. Er is echter nog geen consensus over de beste manier van behandelen. Oefenen in een gesloten keten wint aan populariteit ten opzichte van oefeningen in open keten. Gesloten keten oefeningen worden betrouwbaarder en functioneler geacht. Voorstanders van gesloten keten oefeningen melden ook…

Lees meer

Afname spierfunctie al na 5 dagen immobilisatie

Behandeling door middel van immobilisatie is soms noodzakelijk, maar dit heeft onweerlegbaar negatieve bijeffecten. Er treedt een afname op in spierfunctie, insulinegevoeligheid en stofwisseling, en een toename van percentage lichaamsvet. Dat deze gevolgen al na 2 weken worden gezien is meermaals aangetoond. Mede hierom wordt een periode van immobilisatie tegenwoordig zo kort mogelijk gehouden. Er…

Lees meer

Minder beperkingen van knie artrose vanaf 6000 stappen per dag

Gezien de invalidering van osteoarthritis in de knie is er een grote behoefte aan interventies om achteruitgang tegen te gaan. Voor mensen met deze klachten is fysieke beweging bewezen effectief. Naast de gestructureerde activiteiten, zoals bijvoorbeeld krachttraining en aerobe oefeningen, is er ook veel ongestructureerde activiteit, zoals het dagelijkse wandelen en fietsen wat mensen al…

Lees meer

Preoperatieve resultaten bij TKP voorspellend voor lange termijn herstel

Wat de meest geschikte plek voor de patiënt is direct na Totale Knie Prothese (TKP) hangt af van de fysieke mogelijkheden van de patiënt, de thuissituatie, sociale ondersteuning, de doelen en de prognose. Om een ontslag goed te kunnen plannen moet er duidelijkheid zijn over de verwachte uitkomsten van het herstel. Range of Motion (ROM)…

Lees meer

Proximale oefeningen effectief bij patellofemoraal pijnsyndroom

Het patellofemoraal pijnsyndroom (PFPS) is een veel voorkomend probleem, vooral bij adolescenten, jongvolwassenen en atleten. De precieze oorzaak is onbekend, maar factoren die lijken bij te dragen aan het ontstaan van PFPS zijn onder andere proximale en distale musculaire disbalans en zwakte. Er is veel bewijs dat oefentherapie effectief is in het verminderen van de…

Lees meer

Dosis en vorm van krachttraining bij patellofemorale klachten

Patellofemorale pijn is de meest voorkomende pijnklacht van de knie. Wat de beste behandeling is is nog niet bekend. Wel bestaat er consensus dat de voorkeursaanpak niet-operatief is. Voorbeelden zijn: het sporen van de patella verbeteren via versterking van de quadriceps, een patella brace, tapen, en mobilisaties en rekken. Helaas heeft 25% van de patiënten…

Lees meer

McConnell tape vermindert pijn maar beïnvloedt activatie van vasti niet

McConnell ontwikkelde een mediaal gerichte tape over de patella om patellofemorale pijn te verlichten. Effectonderzoek laat zien dat dit direct pijnverlichting kan geven, maar het werkingsmechanisme is nog onbekend. Er zijn aanwijzingen dat de timing van de aanspanning van de vasti door de tape verandert. Onderzoeken spreken elkaar tegen als het gaat om de vraag…

Lees meer

Vermoeide heupabductoren versterkt landing in valgusstand

Voorste kruisbandletsels kunnen ontstaan bij afremmende acties zoals abrupt van richting veranderen en het landen na een sprong. De tibiofemorale valgusstand met adductie en endorotatie van de heup is daarbij een belangrijke risicopositie. Trainingen gericht op het verbeteren van de neuromusculaire controle zijn vanuit preventief oogpunt veel belovend gebleken. Het trainen van de hamstrings blijkt…

Lees meer

Excentrische oefeningen helpen bij jumper’s knee, concentrische niet

De etiologie van de jumpers knee (patella tendinosus) is nog niet bekend. 53% beëindigd door deze aandoening zijn sportcarrière. Recent zijn er aanwijzingen dat in chronische gevallen er geen chemische ontstekingsreactie gaande is (via prostaglandine E2), maar een neurogene ontstekingsreactie (via substance P en CGRP). Er is nog geen bevredigende behandeling voor deze klachten. In…

Lees meer

Drie fysiotherapeutische sessies even effectief als veertien sessies na voorste kruisband reconstructie

De meeste patiënten met voorste kruisband reconstructie zijn relatief jong en in sportieve zin actief, daarom kan de fysiotherapeutische begeleiding tijdens de revalidatie mogelijk wat minder intensief zijn. Eerdere studies suggereerden dit al, maar hadden methodologische beperkingen, zoals kleine onderzoeksgroepen. De auteurs willen weten of een goed beschreven thuisoefenprogramma met minimale begeleiding even effectief is…

Lees meer

Open of gesloten kinetische keten trainen bij voorste kruisband laesie?

De geaccepteerde standaard voor revalidatie van voorste kruisbandletsels is: vroeg mobiliseren, direct gewicht dragen, en snelle terugkeer naar sport. Het optimale revalidatieprogramma (oefeningen en timing) is nog niet bekend. Men meent dat biomechanisch gezien gesloten kinetische oefeningen het geïmplanteerde ligament beter beschermt dan open keten oefeningen. Onder meer omdat gesloten keten oefeningen de voorwaartse verplaatsing…

Lees meer

Figure-4 test veelbelovend voor diagnostiek van knie pijn door instabiele laterale meniscus op basis van popliteusmeniscale scheur

Na acute of chronische voorste kruisbandletsel en na een posterolateraal letsel kan beschadiging van de popliteus-meniscale bundels ontstaan. De laterale meniscus wordt daardoor onstabiel wat pijnklachten in het laterale kniecompartiment kan geven. De diagnose met MRI is dubieus. De auteurs beschrijven 6 patiënten die werden verwezen met vage pijnen in het laterale compartiment van de…

Lees meer

Het functionele herstel na totale knie artroplastiek

Totale knie artroplastiek (TKA) wordt veel toegepast, maar er is nog weinig bekend over de factoren die het herstel beïnvloeden. Uit zelfrapportage onderzoek is bekend dat de eerste postoperatieve maand een verslechtering optreedt, na drie maanden passeert men de preoperatieve status en na 6 maanden buigt de snelheid van herstel af en kan men gedurende…

Lees meer

Preventieprogramma geeft forse reductie in voorste kruisbandletsels bij jeugdvoetbalsters

Uit verschillende onderzoeken is duidelijk geworden dat vrouwen in niet-contactsporten 2 tot 8 maal zoveel voorste kruisband letsels (VKB letsels) hebben dan mannen. Een complete VKB-ruptuur veroorzaakt instabiliteit van de knie en secondair letsel aan menisci en kraakbeen. Bovendien komen als reactie op het kraakbeenletsel biochemische stoffenvrij die de kwaliteit van het kraakbeen verder ondermijnen.…

Lees meer

Verminderde proprioceptie na voorste kruisband letsel

Het detecteren van gewrichtsposities van de knie lijkt doorgaans verminderd na voorste kruisbandletsel (VKL), maar de relatie met klinische functiestoornissen is nog onduidelijk. De perceptie van kracht en gewicht, een onderdeel van proprioceptie, is in onderzoek naar sensorische gevolgen van VKL grotendeels genegeerd. Het huidige onderzoek richt zich op de relatie tussen verminderde gewichtsperceptie en…

Lees meer