Ademrelaxatie gecombineerd met oefentherapie bij lage rugpijn

Shot of a young businessman suffering with back pain while working in an office

Klachten van lage rugpijn komen vaak voor bij kantoormedewerkers door het langdurig zitten en inactiviteit gedurende de dag. Lage rugpijn heeft zowel op individueel als economisch niveau gevolgen, gezien de hoge prevalentie; naar schatting hebben de meeste mensen in hun leven wel een of meerdere periodes van non-specifieke lage rugklachten gehad. Lage rugpijn is een multifactoriële aandoening met verschillende fysieke en psychische risicofactoren. De fysieke factoren zijn onder meer houding, lichaamsgewicht, leeftijd en BMI. Psychische factoren zijn onder andere mentale vermoeidheid, angst en depressie.

Stress op de werkplek kan ervoor zorgen dat de lage rugspieren aangespannen blijven, waardoor sneller lage rugpijn optreedt. Fysieke oefeningen richten zich vaak op het functioneren de romp en wervelkolom, maar de impact van het psychische welzijn wordt niet altijd meegenomen in interventies.

In deze studie kijken de onderzoekers naar een nieuw therapeutisch protocol gebaseerd op nieuwe onderzoeken en gericht op zowel het fysieke als het psychische welzijn.

Methode

In dit RCT werden kantoormedewerkers met chronische non-specifieke lage rugklachten tussen 20 en 50 jaar geïncludeerd. De deelnemers werden ingedeeld in 4 groepen. Groep 1 kreeg oefentherapie, groep 2 ontspanningstherapie, groep 3 het nieuwe protocol met een combinatie van oefentherapie en ontspanningstherapie en groep 4 was de controlegroep die geen interventie kreeg. Groepen 1 t/m 3 kregen 3 sessies per week gedurende 6 weken, met een duur van 40-45 minuten.

De oefentherapie bestond uit 13 eenvoudige bewegingen die de deelnemers 3x per dag 10 keer moesten uitvoeren. De ontspanningstherapie was gebaseerd op het stress management model en volgde Conrad et al 2007. De deelnemers kregen de instructie om 8 minuten te ontspannen op een comfortabele stoel in een stille ruimte. De eerste 4 minuten haalden ze in hun eigen tempo adem, de tweede 4 minuten deden ze ademhalingsoefeningen. In het gecombineerde protocol voerden de deelnemers het ontspanningsdeel uit gedurende 20-25 minuten, begeleid door een sportpsycholoog. Dit werd gevolgd door de fysieke oefeningen.

TIP:  Automatisatie van lopen meten en trainen

De uitkomstmaten waren:

  • Kwaliteit van leven met de QoL vragenlijst (Burckhardt et al 2003)
  • Angst en depressie met de Hospital Anxiety and Depression Questionnaire (HADS; Montazeri et al 2003).
  • Ernst van de pijn met de Functional Rating Index test (Ceran and Ozcan, 2006)
  • Range of motion van de heup met de Thomas Test.

Metingen werden gedaan bij baseline, na 6 weken en na 12 weken.

Resultaten

In totaal voltooiden 72 deelnemers de studie. Groep 1 had 19 deelnemers, groep 2 17, groep 3 19 en groep 4 17. Bij baseline waren er geen significante verschillen tussen de 4 groepen. De twee groepen die oefentherapie kregen, behaalden een significante verbetering in ROM vergeleken met de 2 andere groepen na 6 en 12 weken. De pijnintensiteit nam in alle interventiegroepen significant af, maar tussen week 6 en week 12 werden geen significante verbeteringen meer gevonden. De kwaliteit van leven nam significant toe in beide groepen die ontspanningstherapie kregen vergeleken met de oefengroep en de controlegroep. Angst en depressie namen significant af in alle 3 de groepen vergeleken met de controlegroep.

Conclusie en opmerkingen

De auteurs concluderen dat een protocol met een combinatie van oefentherapie en ontspanningstherapie verbetering kan brengen in pijn, angst, ROM en kwaliteit van leven bij kantoormedewerkers met lage rugpijn. De combinatie van deze twee behandelingen bleek effectiever en tot betere resultaten te leiden dan deze behandelingen apart. Deze studie bevestigt dat een multidisciplinaire interventie nodig is bij deze groep mensen.

Bron: Shariat, A. Alizadeh, R., Moradi, V., Afsharnia, E., Hakakzadeh, A., Nakhsotin Ansari, N.,  Ingle,L., Shaw, B.S., Shaw, I. 2019. The impact of modified exercise and relaxation therapy on chronic lower back pain in office workers: a randomized clinical trial. Journal of Exercise Rehabilitation;15(5):703-708.

Foto bij artikel door PeopleImages / iStock

Bron

Marjolein Streur

Marjolein Streur

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb