Mensen verwachten meer invloed op fysiek welzijn te hebben dan op mentaal welzijn

7_01_3_verwachtingen-fysiek-mentaal-welzijn_79078255

Leefstijl is belangrijk voor het fysieke- en mentaal welzijn. De Theory of Planned Behavoir (TPB) voorspelt dat de mate waarin men meent invloed te kunnen uitoefenen (ervaren controle) voorspelt of men een leefstijl verandering doorvoert. Patiënten lijken doorgaans meer open te staan voor het veranderen van de fysieke leefstijl dan voor hun mentale leefstijl. Een verklaring kan zijn dat men meent minder invloed te hebben op mentaal welzijn. De auteurs deden hier een onderzoek naar.

Methode

Voor dit onderzoek werden 1013 volwassenen in Noord Ierland geïnterviewd. Het interview bevatte twee vragen over de mate waarin men invloed meent te hebben op de fysieke gezondheid en de mentale gezondheid. Ook werd er gevraagd of men het afgelopen jaar geprobeerd had de leefstijl te veranderen. Als de deelnemer daar ‘ja’ op antwoorde moest hij/zij in een lijst aangeven welke leefstijl veranderingen het betrof.

Fysieke leefstijl veranderingen

Mentale leefstijl veranderingen

Minder of stoppen met roken.

Stress, angst, somberheid, burn-out?

Contact

 

0621867046

Het is oplosbaar!

Meer sportief bewegen.

Overgewicht verminderen.

Meer er op uit en naar vrienden.

Minder vet eten.

Met mensen praten over je zorgen.

Meer groenten/fruit.

Relaxatie technieken.

Alcohol verminderen.

 

Meer bewegen

 

Resultaten

De deelnemers gaven aan dat ze meer controle over fysiek welzijn dan over mentaal welzijn ervoeren. Er is geen verschil in ervaren controle tussen mannen en vrouwen. Mensen uit de laagste sociale klasse (ongeschoold werk) menen dat ze minder controle hebben over zowel hun fysieke- als mentale welzijn, dan mensen uit sociaal hogere klassen.
In overeenstemming met de lagere verwachting van controle over mentaal welzijn, heeft slechts 41% het afgelopen jaar een verandering in mentale leefstijl uitgevoerd tegen 72% ten aanzien van fysiek welzijn. Vrouwen, mensen in de leeftijd van 35-49, en mensen in de midden of hogere sociale klasse voerden vaker een leefstijl verandering door. Dat geldt voor zowel fysiek- als mentaal welzijn.
De onderzoekers kijken specifiek naar het type leefstijl interventie ten aan zien van mentaal welzijn. Fysieke bewegen wordt het vaakst doorgevoerd, terwijl relaxatie het minst werd ingevoerd. Ouderen (65+) en mensen uit de lagere sociale klasse hebben significant minder vaak een leefstijl verandering doorgevoerd ten aanzien van bewegen en ten aanzien van relaxatie.

Opmerking samenvatter

Psychosociale factoren, zoals stress, spelen een rol bij musculoskeletale klachten. Fysiotherapeutische leefstijl interventies gericht op het bevorderen van mentaal welzijn zijn dan geïndiceerd. Dit onderzoek maakt aannemelijk dat dit lastiger door te voeren is dan fysieke leefstijl veranderingen. Fysieke activiteiten verhogen blijft echter een belangrijke kanshebber.
Mannen, lagere sociale klasse, en mensen boven de 50 of onder de 35 hebben mogelijk extra aandacht nodig om leefstijl veranderingen door te voeren.

Bron

Breslin, G., McCay, N. (2013). Perceived control over physical and mental well-being: the effects of gender, age and social class. Journal of Health Psychology, 18(1), 38-45.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 2 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 18 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 7 januari 2025. Prijs € 1695,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb