Luisteren naar emotionele onthulling van de patiënten bevordert wondherstel

Uit eerder onderzoek bleek al dat het schrijven over traumatische of ‘upsetting’ levensgebeurtenissen positieve gezondheidseffecten heeft. Voor een deel is dit te verklaren door verbeteringen die in het immuunfunctioneren optreden. Omdat de cellulaire immuniteit ook betrokken is bij wondherstel, willen de auteurs onderzoeken of het schrijven ook daar een positief effect op heeft.

Methode
Aan dit onderzoek deden 36 mannelijke stafleden en studenten mee. Ze werden random verdeeld over een experimentele groep en een controle groep. De experimentele groep moest op drie opeenvolgende dagen schrijven over traumatische of emotionele ‘upsetting’ gebeurtenissen in hun leven. Dit wordt ‘disclosure’ genoemd. Ze moesten daar 20 minuten per keer over schrijven. De controle groep kreeg gedurende die zelfde tijd de opdracht een zakelijk stuk te schijven over wat ze de vorige dag gedaan hebben, wat ze vandaag gedaan hebben, en wat ze komende week gingen doen.
Twee weken na het eerste bezoek (en het starten van de schrijfopdracht) werd op een dermatologie afdeling een standaard wond op de onderarm gemaakt. Vervolgens werd het wondherstel op dag 7, 14 en 21 beoordeeld.

Resultaat
Zoals verwacht was het wondherstel op dag 14 in de emotionele expressie groep significant beter dan in de controle conditie. Ook op dag 7 en dag 21 was het wondherstel beter, maar dit was niet statistisch significant.
De verschillen tussen de twee groepen kon niet verklaard worden door verschillen in ervaren stress of gezondheidsgedrag tussen de groepen. Dat de disclosure geen effect had op waargenomen stress is een bevinding die ook in de uitgebreide meta-analyse van Frattaroli, e.a. 2006 naar voren komt. Dit lijkt een contradictie omdat men juist aanneemt dat disclosure werkt via het reduceren van interne emotionele stress. Mogelijk waren de stress zelfrapportage maten niet sensitief genoeg en kan men beter een psychofysiologische stressmaat kiezen. Een andere verklaring is dat een effect op emotioneel welzijn misschien langer de tijd vraagt. Ook de timing kan een rol spelen, misschien moet in een volgend onderzoek de disclosure na de standaard wondprocedure starten in plaats van ervoor, zoals in dit onderzoek.

TIP:  Effecten van psychologsiche behandeling van eczeem

Opmerking samenvatter
Het spreekt voor zich dat dit onderzoek relevant is voor fysiotherapeuten. Fysiotherapeuten geven vaak aan dat ze persoonlijke en emotioneel geladen zaken van de patiënt te horen krijgen tijdens de behandeling. Dit onderzoek maakt duidelijk dat het luisteren naar de patiënt mogelijk een onderdeel uitmaakt van de effectiviteit van fysiotherapie!

Weinman, J., Ebrecht, M.,Scott, S., Walburn, J., Dyson, M. (2008). Enhanced wound healing after emotional disclosure intervention. British Journal of Health Psychology, 13, 95-102.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb