Ook tijdens de massage is spreken zilver, maar zwijgen goud

3_05_1-Massage-angst

[originele bijdrage]

Auteur: Christopher A. Moyer (1), James Rounds (2) & James W. Hannum (2)
(1) University of Wisconsin-Stout & (2) University of Illinois at Urbana-Champaign
Contact: [email protected]

Het is bekend dat massagetherapie angst en depressie kan verminderen. Dit treedt vooral op als een behandelserie wordt gegeven in een periode van dagen of weken. Hoe dit effect tot stand komt is is echter nog niet goed begrepen. Voor de gangbare fysieke verklaringen is er slechts zwak empirisch bewijs. Massagetherapie voor angst en depressie heeft structurele overeenkomsten met psychotherapie en beide therapievormen hebben effecten van gelijke sterkte. Daarom onderzochten we of de effecten van massagetherapie verband houden met het gesprek dat tijdens de massage plaats kan vinden of verband houdt met de therapeutische relatie : beide zijn een essentieel element van psychotherapie. We hielden rekening met bekende zwakheden in eerder wetenschappelijk onderzoek naar massage, door (a) een klinische populatie te onderzoeken en (b) het verzamelen van data tot na het beëindigen van de behandelserie.

Methode
Dertig proefpersonen met een angststoornis of depressie die geen andere behandeling ondergingen, kregen vijf sessies van 60 minuten massage aangeboden, in een periode van vijf weken. Elke proefpersoon hielt dezelfde therapeut gedurende de behandelsessie. Zonder dat de proefpersoon het wist werden ze random verdeeld over de volgende condities: praten met de massagetherapeut was tijdens de behandeling (a) toegestaan of (b) niet toegestaan. Audio opnamen van elke sessie werden beoordeeld of deze experimentele manipulatie gelaagd was. De deelnemers rapporteerden ook de kwaliteit van de door hun waargenomen therapeutische relatie, na de vierde massage sessie. Zo wordt dit doorgaans ook tijdens psychotherapie beoordeeld. De psychologische symptomen werden vastgelegd met een gestandaardiseerd meetinstrument, twee keer voor de behandeling, direct na de behandeling , en twee keer tijdens de maand na het beëindigen van de behandeling. Deze data werden geanalyseerd met behulp van multilevel growth curve modeling.

TIP:  Automatisatie van lopen meten en trainen

Resultaten
Alle proefpersonen tendeerden naar een verbetering, maar de verbetering was significant groter als de proefpersonen een hoge kwaliteit van de therapeutische relatie rapporteerden. Het ‘gesprek’ beïnvloede op zichzelf de uitkomst niet, maar de interactie tussen ‘gesprek’ en de kwaliteit van de therapeutische relatie was wel significant: de grootste symptoom reductie vond plaats als ‘het gesprek’ tussen therapeut en patiënt tijdens de massage beperkt werd en tegelijkertijd de ervaren kwaliteit van de therapeutische relatie hoog was. De proefpersonen in deze categorie ervoeren klinische significante reductie van symptomen al na drie massage sessies en dit effect werd behouden in de maand na het beëindigen van de behandeling.

3_05_1_massage-angst-fysiotherapie

Discussie
Massage therapie kan een sterke en relatief duurzame reductie in angst en depressie geven, en deze effecten zijn verbonden met de combinatie: niet-spreken en een goedetherapeutische relatie. Net zoals bij de ‘talking cure’ werkt massage beter als er een goede therapeutische relatie is. Praten lijkt echter niet bevorderlijk tijdens de massage en kan zelfs het psychotherapeutische effect verminderen. Massagetherapie is blijkbaar een ‘non-talking cure’, gezien het vermogen grote reductie in angst en depressie woordloos tot stand te brengen.

Bron

Moyer, C. A., Rounds, J., & Hannum, J. (2008, May). The Non-Talking Cure: Massage Therapy’s Psychotherapeutic Effects are Associated with Therapeutic Bond. Poster presented at the 20th Annual Convention of the Association for Psychological Science.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb