In een licht negatieve stemming bedenk je argumenten die hout snijden

Zijn mensen met een opgewekte stemming of juist mensen met een sombere stemming beter in het produceren van overtuigende argumenten? De effecten van stemming op de productie en het effect van overredende boodschappen is nog erg weinig onderzocht. Het interessante is dat naarmate sociale interacties meer (cognitief) complex of ambigue zijn des te groter is de noodzaak dat de beide partijen open en constructief met elkaar omgaan. Tegelijkertijd blijken nu juist het open en constructief met elkaar omgaan gevoelig te zijn voor de invloed van stemmingen. Een kwetsbaar geheel dus.

Er zijn verschillende theorieën die het effect van stemming op communicaties verklaren. Zo kleurt stemming de selectie in informatie die men aanlegt: opgewekte mensen herinneren en gebruiken meer positieve informatie, terwijl mensen met meer sombere stemming het tegengestelde doen.
Een andere theorie laat zien dat mensen met een positieve stemming de informatie meer oppervlakkig en abstract verwerken terwijl mensen met een negatieve stemming juist voorzichtig, precies, concreet en meer systematisch de informatie onderzoeken. Op basis van deze theorie veronderstellen de auteurs dat een licht negatieve stemming er voor zorgt dat er overtuigender boodschappen worden geproduceerd. Dat komt omdat deze stemming er voor zorgt dat de bedenker van de boodschap meer concreet de informatie verwerkt en meer extern gericht is en dus ook beter kan afstemmen. De auteurs beschrijven daarna vier experimenten die deze stelling onderbouwd.

Implicaties

Uit onderzoek blijkt dat positieve stemming vele voordelen heeft. Zo is men in een positieve stemming creatiever, meer behulpzaam, meer flexibel, gemotiveerd en effectief op verschillende taken. Maar uit het huidige onderzoek blijkt dat wat betreft het genereren van goede overtuigende argumenten een positieve stemming juist tegenwerkt en een negatieve stemming in dit opzicht gunstiger is. Er zijn meer aanwijzingen dat een licht negatieve stemming gunstig kan zijn. In een organisatie bijvoorbeeld is doorgaans een positieve stemming gunstig, maar als het aankomt op concrete- en situationeel georiënteerde taken en bottom-up processen dan is een licht negatieve stemming juist gunstiger. Dat komt doordat men dan in het denken ook meer concreet en situationeel georiënteerd raakt.
Er zijn meer voordelen van een (licht) negatieve stemming in onderzoeken gevonden: zo maakt men dan bijvoorbeeld minder beoordelingsfouten.

TIP:  Zazen, adem en hartvariabiliteit

Opmerking samenvatter

Dat betekent dat een licht negatieve stemming ook binnen de fysiotherapie soms handig is. Je moet je als fysiotherapeut op bepaalde momenten gewoon wat serieuzer gedragen, en de patiënt wat temperen in zijn stemming als het gaat om het nadenken over concrete problemen en het vinden van goede argumenten die hout snijden.

Forgas, J. P. (2007). When sad is better than happy: Negative affect can improve the quality and effectiveness of persuasive massages and social influence strategies. Journal of Experimental Social Psychology, 43, 513-528.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb