Geluk is met één vraag betrouwbaar en valide te meten

Niet alleen angst of depressie is te meten, maar ook geluk en levenstevredenheid. Geluk kan gemeten worden met diverse vragenlijsten. De meeste vragenlijsten bestaan uit meerdere items. Dit is echter niet efficiënt en het is daarom zinvol te zoeken naar een één-item schaal van geluk. Wat betreft de punten verdeling boven de schaal toonde eerder onderzoek al aan dat geluksschalen beter geen 5 puntschaal kunnen gebruiken. Een10-puntschaal met alleen aan de uiteinden een omschrijving of label is meer sensitief (Cummings e.a., 2000).
Sommige auteurs stellen dat een korte vragenlijst soms een te rooskleurige indruk geeft. Burich (1984, 1997) meent echter dat korte lijsten net zo valide zijn als de langere, en dat langere lijsten juist de validiteit ondermijnen.

De auteur in het huidige onderzoek toont bij een grote groep mensen (studenten, schoolkinderen, ambtenaren) dat een enkelvoudige vraag naar geluk betrouwbaar en valide is. De ‘geluksvraag’ die zij in hun onderzoek gebruikten luidde als volgt:

Voelt u zich in het algemeen gelukkig?

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

Instructies:

  • Geef een globale inschatting, hoe u zich in het algemeen voelt (dus niet hoe u zich nu op dit moment voelt)
  • Het getal 0 is de minimale score en 10 is de maximale score
  • Omcirkel het cijfer dat het beste uw algemene gevoel beschrijft.

Deze eenvoudige ‘geluksvraag’ werd in een aantal onderzoeken samen met meer uitgebreide vragenlijsten aan respondenten aangeboden.

Resultaat

De één week test-hertest betrouwbaarheid was goed (r. 0.86) (acceptabel voor onderzoek).
De enkelvoudige schaal correleerde significant met meer uitgebreide geluksvragenlijsten zoals de Oxford Happiness Inventory (mediaan r 0.63) en de Satisfaction of Life Scale (mediaan r 0,58).
De enkelvoudige vraag correleert positief en significant met een aantal positieve trekken: optimisme, hoop, zelfwaarde, positief affect, extroversie, zelf gescoorde fysieke gezondheid, en zelfgescoorde mentale gezondheid (convergente validiteit: r tussen de 0.70-0.34).
En zoals verwacht correleert deze ene vraag negatief met vragenlijsten over angst, pessimisme, negatief affect, en slapeloosheid (divergente validiteit: r tussen de -0.40 -0.50).
Volgens de auteurs worden bovenstaande getallen ook gevonden als de meer uitgebreide geluksvragenlijsten gecorreleerd worden met de bovenstaande vragenlijsten. In die zin lijkt deze ene geluksvraag zich dus hetzelfde te gedragen als een meer uitgebreide vragenlijst.

TIP:  Zelfbehandeling van slaapstoornissen is mogelijk

Nb: Sommige auteurs menen dat geluk en levenstevredenheid twee te onderscheiden elementen zijn binnen subjectief welzijn en dat beide gemeten moeten worden. Anderen, zoals de Nederlander Ruud Veenhoven, menen dat het ‘synoniemen’ zijn.

Abdel-Khalek, A. (2006). Measuring happiness with a single-item scale. Social behavior and personality, 34(2), 139-150.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb